Första värlsdagen för social rättvisa uppmärksammas 20 februari

I november 2007, på Generalförsamlingens 62: a session valdes 20 februari som datum för Världsdagen för social rättvisa. Samtidigt beslöt man att dagen skall uppmärksammas för första gången år 2009. Den officiella invigningen äger rum på FN:s högkvarter den 10 februari.

Tanken är att medlemsländerna skall använda denna dag för att främja social rättvisa i form av de målsättningar som antogs på toppmötet för social utveckling som hölls i Köpenhamn i mars 1995. På toppmötet enades man om, att social utveckling skall sträva till social rättvisa, solidaritet, harmoni och jämlikhet mellan länder samt att social rättvisa, jämlikhet och rättvisa utgör de grundläggande värderingarna i alla samhällen.

För att skapa ett ”samhälle för alla” enades deltagarna om att skapa en struktur för att främja social rättvisa på nationell, regional och internationell nivå. De enades också om att främja en rättvisare fördelning av inkomst och en rättvisare tillgång till resurser samt att ett samhälle för all bör bygga på social rättvisa samt respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande friheter.

Världsdagen för social rättvisa skall bidra till att stöda och förena det internationella samfundets strävan att minska fattigdom, öka tillgången till arbete, öka jämlikhet mellan könen och välmående och rättvisa för alla.