A-Ö Webbindex

Att vara den man verkligen är

Livet kan vara tufft för den som inte lever inom könsnormen. Transpersoner löper större risk att utsättas för diskriminering, kränkningar och våld. Men att leva sitt liv och vara den man är, det är en mänsklig rättighet.

Varje år den 31:a mars firas Trans Day of Visibility, en dag för att synliggöra transpersoner och uppmärksamma diskrimineringen transperson över hela världen utsätt för.

En transperson är någon vars könsidentitet är en annan än den personen gavs vid födseln. En persons könsidentitet är inte ett livsstilsval utan en inneboende rättighet hos alla människor. Mångfald och könsidentitet är en fråga som gäller alla, även barn.

Transpersoner möter ofta diskriminering och i vissa länder riskerar dem att gripas. Statistik visar självmordsförsök är vanligare bland unga transpersoner jämfört med andra unga som har samma könsidentitet som den de fick vid födseln.

Fördomar och stereotyper om HBTQI-personer kan leda till stigman och diskriminering. De får större genomslag bland barn och unga. Framförallt eftersom könsnormerna är så starkt etablerade och samhället sätter stor press på barn och unga att passa in i den könstillhörighet de får som nyfödda.

Trans Day of Visibility är till för att öka medvetenheten kring vad det innebär att vara trans. Dagen lyfter också fram positiva exempel och hur transpersoner bidragit till samhället på olika sätt.

För att fira årets Trans Day of Visibility har UNAIDS publicerat kortfilmen ”The Mirror”. Filmen vill ifrågasätta de tabun som finns kring barn och olika könsidentiteter men också främja inkludering av barn och unga HBTQI-personer. Med filmen uppmanas vuxna att välkomna mångfalden hos världens barn och ge dem möjlighet att växa upp i en miljö där de får vara sig själva.

Du kan se filmen nedan.

Relaterade artiklar

Sveriges mänskliga rättigheter granskas av FN

Mänskliga rättigheternas dag: FN firar ungdomar

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19