A-Ö Webbindex

Åttio procent vill att statsledningen inför kraftfullare klimatåtgärder

En banbrytande opinionsundersökning har påvisat att en överväldigande majoritet runt om i världen stöder mer ambitiösa ansträngningar och vill övervinna geopolitiska skillnader för att bekämpa klimatkrisen.

Undersökningen – Peoples’ Climate Vote 2024 – visar att 80 procent – ​​eller fyra av fem – personer globalt sett vill att deras regeringar ska vidta starkare åtgärder för att tackla klimatkrisen.

Ännu fler – 86 procent – ​​vill se sina länder lägga geopolitiska skillnader åt sidan och samarbeta kring klimatförändringarna. Omfattningen av konsensus är särskilt slående i det nuvarande globala läget med ökade konflikter och ökad nationalism.

Logo

Fler än 75 000 personer som talar 87 olika språk i 77 länder fick 15 frågor om klimatförändringar för undersökningen, som beställdes av FN:s utvecklingsprogram (UNDP). De 77 tillfrågade länderna representerar 87 procent av världens befolkning.

”Folkets klimatröst är hög och tydlig. Medborgare världen över vill att deras ledare ska överskrida sina meningsskiljaktigheter, agera nu och agera djärvt för att bekämpa klimatkrisen”, säger Achim Steiner från UNDP.

Av de fem nordiska länderna ingick endast Sverige i undersökningen. Även om det i stort sett är representativt för befolkningen, presenterades inte uppskattningar på nationell nivå för Sverige på grund av att den totala representationen var så småskalig.

Se även här och hela rapporten hittar du här

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19