A-Ö Webbindex

Autism: 1 av 100 barn världen över

Autismspektrumtillstånd (ASD) utgör en mångfald av tillstånd som kännetecknas av någon grad av svårighet med social interaktion och kommunikation. Andra kännetecken är atypiska mönster av aktiviteter och beteenden, såsom svårigheter med övergången från en aktivitet till en annan, fokus på detaljer och ovanliga reaktioner på förnimmelser.

Enligt uppskattningar har runt 1 av 100 barn i världen autism. Denna uppskattning representerar en genomsnittlig siffra och den rapporterade prevalensen varierar avsevärt. Vissa studier har dock rapporterat siffror som är betydligt högre. Prevalensen av autism i många låg- och medelinkomstländer är okänd.

Vi går från att försöka bota eller konvertera autister och fokuserar istället på att acceptera, stödja och inkludera dem och förespråka deras rättigheter. Detta är en stor omvandling för alla autister, deras närstående, den bredare neurodiversitetsgemenskapen och världen i stort. Det gör det möjligt för autister att göra anspråk på sin värdighet och självkänsla och att bli helt integrerade som uppskattade medlemmar av sina familjer och samhällen.

”Vi måste bli bättre”

Det gör det också möjligt att fokusera uppmärksamheten på det personer med autism bidrar med till världen, vilket årets Internationella autismdag, World Autism Awareness Day, (WAAD) kommer att göra, med särskilt fokus på hemmiljö, jobbmiljö, samt tillvaro inom konsten och i politiken.

”Vi måste bli bättre – genom att främja inkluderande utbildning, lika möjligheter till anställning, självbestämmande och en miljö där varje människa respekteras. Och när vi gör det erkänner vi också familjernas, vårdgivarnas och stödnätverkens roll i livet för personer med autism”, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

Foto: Annie Spratt/Unsplash

Fyra fakta om autismspektrumtillstånd:

  • Autism – även kallad autismspektrumtillstånd – utgör en mångfaldig grupp av tillstånd relaterade till hjärnans utveckling.
  • Egenskaper kan upptäckas i tidig barndom, men autism diagnostiseras ofta inte förrän långt senare.
  • Medvetenheten och acceptansen för personer med autism varierar drastiskt från land till land
  • Förmågor och behov hos autister varierar och kan utvecklas över tid. Medan vissa personer med autism kan leva självständigt, har andra en allvarlig funktionsnedsättning och kräver livslång vård och stöd.

FN uppmärksammar World Autism Awareness Day (2 april) med ett globalt virtuellt evenemang på temat ”Transformation: Toward a Neuro-Inclusive World for All”. Evenemanget kommer att äga rum virtuellt, söndagen den 2 april, klockan 10.00 till 13.00. EST.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19