Internationella autismdagen

Photo: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Photo: Karin Beate Nøsterud/norden.org

2.4.2013 – Idag firar vi den sjätte internationella dagen för autism. Största delen av oss kanske associerar autism med filmerna ”Rain Man” eller ”Mercury Rising”, som båda lyfte fram autismen och ökade den allmänna medvetenheten kring syndromet, om än med en nypa Hollywood-salt.

Varje autistisk person är unik. Många av de drabbade har t.ex. exceptionella visuella talanger, musikaliska eller akademiska fallenheter, och många personer inom autismspektrum är med rätta stolta över sina egenskaper och atypiska sätt att betrakta världen runtom dem.

Kim Peek som var förebild för Dustin Hoffmans Oscar-vinnande filmroll i Rain Man, hade t.ex. ofattbar minneskapacitet, tyvärr kombinerad med svåra handikapp. Han avled år 2009. Bland annat klassades Peek som en savant och kunde memorera upp till 12 000 böcker ord för ord. Han kunde läsa två sidor på ca 10 sekunder – den vänstra sidan med vänsterögat och den högra simultant med högerögat.

Vad orsakar autism?

Inte så länge sedan hade forskarnas svar på den frågan varit ”vi har ingen aning.”

Idag börjar vetenskapen sakta men säkert få de olika pusselbitarna att passa ihop. Kanske viktigast av allt är att man idag vet att det inte finns någon enda, enskild orsak till autism, precis som det inte heller finns en enda typ an autism. Emellertid tyder forskningsresultaten på att vissa faktorer, i kombination med genetiska riskfaktorer, till viss mån verkar öka risken för autism.

Autism drabbar både flickor och pojkar i alla kulturer och geografiska områden och har en stark effekt såväl barnen som deras familjer och samhällen. Förekomsten av autism ökar i många länder runtom i världen.

”Denna internationella dag är av största vikt för att motarbeta stigma, brist på medvetenhet och inadekvata stödsystem. Nutida forskning indikerar att tidigt ingripande kan hjälpa personer drabbade av autism att dra fördel av sina talanger. Det är nu vi måste arbeta för ett mer inkluderande samhälle, och belysa de drabbades talanger och förse dem med möjligheterna att nå sitt fulla potential”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande.