Bakom rubrikerna: En av fyra venezuelaner har lämnat landet 

Vad handlar krisen om? Till följd av en allvarlig ekonomisk och politisk kris har 7,7 miljoner venezuelaner lämnat allt bakom sig för att söka säkerhet från ökande våld, osäkerhet, brist på mat, medicin samt utbredd fattigdom i sitt hemland. Ytterligare 7 miljoner är i behov av humanitärt bistånd.

 

Bakgrund

Oppositionen i Venezuela ifrågasatte lagenligheten av omvalet av den nuvarande presidenten Nicolás Mauro 2018. I januari 2019 stödde nationalförsamlingen sin ledare, Juan Guaidó, när han utropade sig själv som interimspresident, med motiveringen att valet inte var giltigt. USA har gradvis skärpt de ekonomiska sanktionerna mot Venezuela.

En kvinna som håller ett litet barn i famnen
Nirma, en venezuelansk flykting med sitt 8 månader gamla barn i Willemstaad, Curacao. Foto: IOM/Gema Cortes

Påverkan på människor och miljö

Mitt i en extrem hyperinflation, brist på basvaror, politisk oro, våld och förföljelse har fler än var fjärde venezuelan lämnat landet. Venezuela, med en befolkning på över 29 miljoner, täcker en yta på 882 050 km2 i den norra delen av Sydamerika. Landet gränsar till Colombia, Brasilien och Guyana och Karibiska havet.

Majoriteten av de 7,7 miljoner som har lämnat landet, – fler än 6,5 miljoner människor – har bosatt sig i latinamerikanska och karibiska länder, där sjukvård och utbildning utsätts för ytterligare påfrestningar. Det finns över 1 miljon asylsökande från Venezuela över hela världen. Över 230 000 har erkänts som flyktingar.

Enligt FN:s kontor för humanitär samordning (OCHA) var 7 miljoner människor i nöd i Venezuela. Det totala behovet för att finansiera det humanitära biståndet uppskattas till 650 miljoner dollar 2024.

Tre män som promenerar tillsammans i en gatumiljö
Barn som går framför en väggmålning i Caracas. Foto: UNICEF/Velasquez

FN:s svar på krisen

FN:s generalsekreterare António Guterres har efterlyst ”en inkluderande och trovärdig politisk dialog för att ta itu med den utdragna krisen i landet, med full respekt för rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter”.

En oberoende internationell faktainsamlingsmission om den bolivariska republiken Venezuela inrättades av FN:s råd för mänskliga rättigheter 2019. Den publicerade en rapport i september 2023, där den anklagade de venezuelanska myndigheterna för förtryck av oliktänkande ”genom brott mot mänskligheten”.

En man som talar med en kvinna, en folksamling i bakgrunden
En FN-anställd på fältet. Foto: UNOCHA

Inblandade FN-organ och deras roll

I september 2023 släppte FN:s hjälpchef Martin Griffiths 8 dollar från FN:s Central Emergency Response Fund (CERF) för att finansiera hjälp till venezuelaner.

FN:s flyktingorgan (UNHCR) har intensifierat sin närvaro i gränsområden över hela regionen, tillhandahåller livräddande hjälp (inklusive dricksvatten och hygienpaket för kvinnor och barn) och svarar mot flyktingars och migranters grundläggande behov.

World Food Programme (WFP) hjälpte 545 000 människor i Venezuela 2022. WFP:s skolmålsprogram startade i Venezuela 2021 och inkluderar matbidrag för hushåll.

UNICEF ger livräddande humanitärt bistånd till 900 000 barn över hela Venezuela. Det har intensifierat sin närvaro för att möta de ökande kraven på hälsovård, kost, utbildning, skydd och tillgång till vatten, hygien och sanitet.

Tre barn som är uppe i en hydda
Fattigdomen har ökat, trots landets oljerikedom. Foto: UNOCHA

SDGs kopplade till krisen

Krisen i Venezuela berör de flesta av de Globala målen för hållbar utveckling SDGs, inte minst #1 Ingen fattigdom #2 Ingen Hunger och #16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Hur kan du engagera dig?

Du kan donera till många FN-organ inklusive:

UNHCR, här.

UNICEF, här.

WFP, här.

Mer information:

Det oberoende internationella faktauppdraget, här.

Högkommissarien för mänskliga rättigheter, här.

WFP i Venezuela, här.

UNRIC-bibliotekets bakgrund: Venezuela, här. 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19