Ban Ki-moon: ”Vi står inför världens viktigaste år”

Uge48 Erik Hersman CCBY

Uge48 Erik Hersman CCBY

12.12.2014 – År 2015 erbjuder världens ledare en unik och historisk möjlighet för att utrota fattigdomen. Så lyder budskapet i en FN-rapport med nya utvecklingsmål som världsledarna skall enas om nästa år.

I september nästa år påbörjas åter en ny session för FN:s generalförsamling, under vilken en vägkarta skall utformas för att avskaffa fattigdomen och säkre inget mindre än vår planets framtid. Klimatet kommer att ligga i ljuskäglan i Paris, där klimattoppmötet, även känt under namnet COP21, kommer att utvisa om världsledarna kan enas om ett bindande klimatavtal.

Världen sätter nya mål

2015-Time-for-Global-Action En”Vi står inför det viktigaste året för världens utveckling sedan FN grundats”, konstaterade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon då han lanserade sin årliga syntesrapport den 4:e december i New York med titeln: ”The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet”. Rapporten är ett viktigt arbetsredskap inför de avgörande förhandlingarna om nya utvecklingsmål för 2030, som danska Mogens Lykketoft som nyvald ordförande för generalförsamlingen för 2015 skall slutföra i september. De nya utvecklingsmålen ersätter millenniemålen vars deadline löper ut 2015.

Millenniemålen kritiserades till en början för att vara alltför teknokratiska och sakna folklig legitimitet, men enligt FN-rapporten har de haft omfattande och vidsträckt betydelse med framgångar på många fronter.

Massiva framsteg

På bara två årtionden har 700 miljoner människor lyfts ur den extrema fattigdomen och 2,3 miljarder fått tillgång till rent dricksvatten. 3,3 miljoner liv har räddats tack vare insatsen mot malaria mellan år 2000 och 2010, och kampen mot tuberkulos har räddat 22 miljoner liv. Tillgången till hiv-mediciner har räddat 6,6 miljoner liv sedan 1995, samtidigt som 90 % av barnen in utvecklingsländerna nu påbörjar skolan, varav lika många flickor som pojkar.

Förklaringen ligger enligt rapporten i samarbetet mellan regeringarna, det civila samhället och olika organisationer för att skapa innovativa lösningar och samla in enorma mängder data för att nå de utsatta millenniemålen.

Carpe diem?

Enligt Ban Ki-moon står vi nu inför ett historiskt vägskäl: ”Vår globaliserade ekonomi och sofistikerade teknologi gör att vi kan besluta oss för att avskaffa det uråldriga onda som extrem fattigdom och svält. Eller så kan vi fortsätta med att slita på vår planet och förorsaka onödigt lidande. Vår ambition är att uppnå hållbar utveckling för alla”, skriver han i syntesrapporten som utgör en sketch för den samlade plan som världen skall sikta mot fram till 2030.

För ögonblicket handlar det om 17 mål och hela 169 delmål. Se alla målen här.

Källa: Världens bästa nyheter