Utrota polion en gång för alla

Polio

Polio

”Virus och eldsvådor har två saker gemensamt. Om de försummas, kan de spridas utom kontroll. Men om man handskas med dem ordentligt, kan man göra slut på dem för alla. Idag är polion på brinken av utrotning – men gnistor i tre länder hotar nu att flamma upp i en global eldsvåda. Vi måste handla nu”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Kampen mot polio utlystes närapå en fjärdedels århundrade sedan och var ett lika ambitiöst åtagande som den framgångsrika kampanjen som utrotade smittkoppor 1979. Sakta men säkert har världen gjort stora framsteg mot det utsatta målet. Polio har idag överlevt i endast tre länder: Afghanistan, Nigeria och Pakistan. Det är de goda nyheterna. De dåliga är att vi riskerar att bli offer för vår egen framgång.

Världen är idag befolkad av en generation som antingen aldrig utsatts för polio eller som blivit bristfälligt vaccinerad. Utbrott av viruset, som i Kongo år 2010, påminner om oss att ifall viruset slår till under dessa omständigheter, kan effekten vara förödande. Polion måste utrotas så länge chansen finns.

Omvärldens snabba respons till utbrottet stoppade den hotande epidemin. I år har mindre än hundra människor blivit paralyserade av sjukdomen som så lätt kunde hindras, och nästan alla fall har skett i de tre tidigare omnämnda länderna. Men om sjukdomen lämnas ohejdad, finns det risk att ett nytt utbrott kunde göra så många som en miljon människor till krymplingar, varnar FN:s forskare. En stor del av de drabbade skulle vara barn – de sårbaraste av de sårbara.

”Denna vetskap håller mig vaken om nätterna, speciellt då jag vet hur lätt en dylik tragedi är att hindra. Min fru och jag har personligen vaccinerat småbarn i Asien och Afrika tillsammans med tiotals miljoner statsanställda, Rotarymedlemmar, frivilliga, politiska och religiösa ledare (för att inte nämna föräldrarna själva) som i årtionden arbetat för att skydda alla barn från sjukdomen”, säger generalsekreteraren. ”Vi besökte nyligen Indien, som bara två år sedan var hem för hälften av alla världens barn med polio. Nu, tack vare en enad kampanj, kan vi fira Indiens första polio-fria år i historien”.

Under de två följande veckorna erbjuder två händelser på två kontinenter möjligheten till ett genombrott. Först kommer ledarna för världens största ekonomier –G8- att samlas på Camp David i Maryland den 18-19 maj. En vecka senare samlas världens hälsoministrar i Genève.

”Det kritiska ögonblicket är nu. Om vi investerar 2 biljoner nu, kan vi spara uppskattningsvis 40-50 miljarder dollar som vi annars skulle spendera på vård innan år 2035, för att inte nämna många liv och många ungas framtid”, säger Ban Ki-moon. ”Då världens hälsoministrar samlas i Genève senare i maj, kommer de att förklara en global nödsituation och uppmana världen att agera för att motverka en ny våg av polio. Då G8 –ledarna möts på Camp David, bör de vara medvetna om vad som väntas – och ta vara på den möjlighet de har att agera för hela världens bästa”.

Somalia, för att nämna ett exempel, plågas av nästan varje mänsklig och naturlig vedermöda som existerar – utom polio. Sista fallet rapporterades 2007, till stor del tack vare lokala kvinnor som reste runt landet och utdelade vaccindroppar.

Arbetarna på fältet saknar inte motivation. Vad de saknar är en tillräcklig budget. Det globala initiativet för utrotandet av polio (Global Polio Eradication Initiative) har bara hälften av de 2 miljarder det behöver för att producera vaccin och sända ut personal. Om bara välutrustade, kan de vinna denna sista kamp.

”Om det globala samfundet inser vad vi har att förlora och finner de resurser som krävs, kan vi vinna kampen mot polio – en gång för alla”, säger Ban Ki-moon.

Foto: Sanofi Pasteur (CC BY-NC-ND 2.0)