Miljoner i nöd i svårtillgängligt östra Ukraina

girl waits with her mother to get hygienic supplies after leaving their home near Donetsk airport Ukraine to escape shelling. Photo UNICEF UkrainePavel Zmey

girl waits with her mother to get hygienic supplies after leaving their home near Donetsk airport Ukraine to escape shelling. Photo UNICEF UkrainePavel Zmey

1.9.2015 – Omkring 5 miljoner människor i Ukraina – motsvarande mer än hälften av Sveriges befolkning – påverkas i dag av konflikten som började i april förra året.

Medan hjälporganisationer kämpar för att möta behoven och påbörja de livsviktiga förberedelserna inför vintern i stridshärjade östra Ukraina, varnar FN:s humanitära organ OCHA i en rapport för svårigheten med att nå ut till de mest behövande.

Uppskattningsvis 2 miljoner människor bor i områden längs frontlinjen mellan regeringsstyrkor och beväpnade grupper, och utgör topprioriteten för biståndsoperationerna.

Enligt OCHA beror svårigheterna omväxlande på säkerhet, byråkratiska hinder samt logistiska eller lagliga begränsningar.

A reminder of the deadly destruction in the conflict in Mykolaivka in the Donetsk region of eastern Ukraine. Photo WFPAbeer Etefa”Hälften av dessa människor uppskattas leva i områden kontrollerade av regeringen, medan de övriga bor i områden utom regeringens räckvidd. Skottlossning och stridigheter i många zoner längs frontlinjen hotar otaliga civilas liv och förvärrar deras lidanden.”

OCHA förklarar att deras svåra belägenhet har förvärrats genom att det är i det närmaste omöjligt att fly, speciellt över frontlinjen från den ena sidan till den andra. Dessutom saknas social service, handeln har begränsats och statliga stöd som pensioner har inte utbetalats. I de områden som inte kontrolleras av staten har fungerande banksystem upphört.

Största delen av dessa två miljoner har fått begränsad eller ingen hjälp av humanitära organisationer, helt enkelt för att de varit omöjliga att nå.

In Ukraine cash and food voucher assistance by WFP allow people to go to the market and pick the food they prefer. Photo WFPAbeer EtefaIntensiva diskussioner pågår på olika nivåer för att lösa frågan och finna praktiska lösningar. Men hjälporganisationer förblir oroade och pekar på den kritiska försening som alla försenade konvojer orsakar med tanke på förberedelserna för den annalkande vintern. Enligt OCHA är de speciellt oroade för att den lilla tid de har på sig för vinterförberedelserna snart löper ut. Om tillgängligheten fortsättningsvis förblir begränsad, kommer hjälporganisationerna inte att kunna transportera, lagra eller säkra tillräckligt med förnödenheter för tusentals drabbade.

Organisationerna är även ytterst oroade för att stridigheterna snart hotar lämna 1,3 miljoner människor utan tillgång till rent dricksvatten.

OCHA betonar slutligen att Ukrainas responsplan för 2015 förblir allvarligt underfinansierad. Innan slutet av augusti hade bidragsgivare betalat ut och lovat omkring 114 miljoner dollar, vilket utgör endast 37 % av de 316 miljoner som behövs.