EU: det behövs kraftigare åtgärder mot människohandeln

23.4.2013 – Enligt en ny rapport av EU-kommissionen identifierades eller antogs 23 632 personer vara offer för människohandel inom EU under perioden 2008-2010.

”Det är svårt att föreställa sig att det inom vårt fria och demokratiska EU pågår dylika brott mot de mänskliga rättigheterna – att tiotusentals människor berövas sin frihet, exploateras, och köps och utbyts som varor för vinst. Men den sorgliga sanningen är att människohandel pågår överallt omkring oss, och närmare oss än vi tror”, sade kommissionär Cecilia Malmström.

EU hade utsatt den 6:e april 2013 som deadline för sina medlemsländer för att implementera EU:s direktiv mot människohandel i de nationella lagstiftningarna. Då deadline passerade, hade endast 6 av 27 medlemsstater fullföljt sitt löfte.

Än mer chockerande än det totala antalet offer är att deras antal stigit med nästan en femtedel under treårsperioden, medan antalet domar för människohandel minskat med 13 %.

”Jag är extremt besviken att se att endast vissa länder implementerat lagstiftningen som är ämnad att bekämpa människohandeln, den alarmerande trenden till trots. Jag uppmanar alla länder som ännu inte vidtagit de nödvändiga åtgärderna att respektera sina skyldigheter”, sade Malmström.

Omkring två tredjedelar av offren mellan 2008-2010 var kvinnor. Om flickor inkluderas, är antalet 80 %. Av de rapporterade fallen var 62 % ämnade för sexindustrin, och 25 % för andra former av tvångsarbete eller andra orsaker som organhandel, kriminella aktiviteter eller barnförsäljning. Majoriteten var från EU-länderna, främst Rumänien och Bulgarien, medan Nigeria och Kina utgör de främsta nationaliteterna utom EU.

I Danmark, Finland och Sverige rapporterades ett stigande antal fall under studieperioden. Alla länder rapporterade mellan 20 och 30 fall under 2008, men mellan 50 och 80 fall år 2010. Detta betyder emellertid inte nödvändigtvis att handeln ökat, men att instrumenten för identifiering förbättrats.

I vilket fall som helst, påpekar Malmström ”representerar de identifierade fallen med största säkerhet endast toppen på isberget.” De största utmaningarna förblir människohandelns olika aspekter, varav den främsta är att förbättra identifieringen av offer och förstärka undersökningarna i fall av människohandel, samt arresteringen och dömningen av handlarna.

Enligt kommissionen erbjuder direktivet samt den så kallade ”EU Strategy and the Action Oriented Paper” de behövliga verktygen på såväl politisk som juridisk nivå för att utrota människohandeln.

Foto: Reden International