Brist på vatten föder kommande krig, varnar FN

Water

Water

11.11.2014 – Brist på vatten är ett hot mot fred och stabilitet i världen. FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson betonade under ett vattentoppmöte i London förra veckan att vatten, ”en grundläggande mänsklig rättighet”, är en central faktor i global politik och även centralt för den kommande utvecklingsagendan – med följder för internationell fred och säkerhet.

Vatten är kort sagt en av världens stora överlevnadsfrågor, och Eliasson håller gärna upp ett glas vatten vid sina tal och påminner om att det som vi tar för givet är en bristvara.

”Vi ser idag hur bristen på vatten leder till konflikter”, påpekade Eliasson under sitt tal. Eliasson deltog i toppmötet ”Tackling the Global Water Challenges: What’s Next?”, som organiserades av The Economist.

Eliasson betonade behovet av “hydrodiplomati”, eller “vattendiplomati” eftersom minskade vattenresurser på grund av klimatförändring eller befolkningsökning skapar spänningar, politisk instabilitet och intensifierade flyktingströmmar. ”Ett senaste exempel är IS som utnyttjat tillgången till vatten för att utöka sin kontroll över territorier och kuva befolkningen. Och från Tadjikistan till Etiopien stora hydroelektriska projekt till spänningar såväl uppströms som nedströms”, sade vice-generalsekreteraren.

Eliasson illustrerade sina exempel med den senaste statistiken från FN:

  • Vattenbehovet kommer att öka med 40 % innan 2050
  • 1,2 miljarder människor, eller en femtedel av mänskligheten lever i länder med vattenbrist
  • 750 miljoner har inte tillgång till rent dricksvatten
  • 80 % av avloppsvattnet rinner orenat ned i hav, sjöar och andra vattendrag
  • Den goda nyheten är att 2 miljarder har fått förbättrad tillgång till vatten efter åtgärder inspirerade av millenniemålen

Spänningar relaterade till vattentillförseln ökar i och med klimatförändringen, ”men vi får inta tappa siktet på möjligheterna vattnet erbjuder som en källa för samarbete”.

”Inte en enda regering kan implementera vattenagendan ensam”, avslutade Eliasson.

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: Vattensamarbete ett måste i en allt törstigare värld