Vidta åtgärder och inspirera förändring

mandela-high

mandela-high

Varje år den 18 juli på Nelson Mandelas födelsedag, stöder FN Nelson Mandela stiftelsens utmaning att ägna 67 minuter av egen tid för att hjälpa andra.

I 67 år ägnade Nelson Mandela sitt liv för att tjäna mänskligheten, som en människorättsjurist, en samvetsfånge, en internationell fredsmakare och som den första demokratiskt valda presidenten i det fria Sydafrika.

I november 2009 deklarerade FN:s generalförsamling den 18 juli Internationella Nelson Mandela dagen, för att märka den sydafrikanska presidentens bidrag till fred och frihet, hans engagemang i att tjäna mänskligheten, hans arbete inom konfliktlösning och rasfrågor, hans främjande och skyddande av mänskliga rättigheter, försoning, könsjämlikhet, barns och andra sårbara gruppers rättigheter samt hans stöd till de fattiga och utvecklingsländerna.

Genom att ägna 67 minuter av sin tid, en minut för varje år Nelson Mandela gav för att tjäna allmänheten, kan människor göra en liten human solidaritetsgest och ta ett litet steg mot en global godhetsrörelse.

I New York kommer FN personal utföra volontärarbete under den 17 och 18 juli 2013. De kommer att hjälpa återuppbygga hem som förstördes av orkanen Sandy förra hösten. I Bryssel kommer FN personalen att delta i en rad olika former av volontärarbete i samhället, till exempel besöker de fångar, skyddshem och hjälper till vid soppkök för hemlösa. Om du vill donera din egna tid och stöda Nelson Mandela dagen, klicka här för att vidta åtgärder och inspirera till förändring. I sitt meddelande på Nelson Mandela dagen sade FN:s  generalsekreterare Ban Ki-moon att vidta åtgärder och inspirera till förändring är ”den bästa hyllningen man kan visa åt Mandela, som förkroppsligar mänsklighetens viktigaste värden.”