Vi närmar oss en värld med 7 miljarder människor

alt

altDen 31 oktober i år beräknas världens befolkning bli 7 miljarder. För att lyfta fram människorna bakom sifforna inleder FN:s befolkningsfond UNFPA en kampanj.  Kampanjen 7 billion actions-7 miljarder handlingar inleds på Världsbefolkningsdagen 11 juli.
Läs mera om kampanjen på  www.7billionactions.org