A-Ö Webbindex

Covid-19: Förvärrad situation för HBTQI-personer

Enligt FN:s generalsekreterare António Guterres har diskriminering mot HBTQI-personer ökat under coronapandemin. Måndag 17:e maj är Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi.

”Låt oss tillsammans arbeta för en inkluderande värld där alla kan leva fritt och som jämlikar med värdighet och rättigheter – oavsett vem man är, var man bor eller vem man älskar.”

Minskade rättigheter för HBTQI-personer

Regnbågsflagga
Foto: The Creative Exchange/Unsplash

Generalsekreterare António Guterres förmedlar inför dagen ett viktigt budskap och säger att ingen HBTQI-person i världen ska utsättas för diskriminering på grund av vem man är.

”Sedan pandemin startade har Förenta nationerna observerat hur förutsättningar för HBTQI-personer försämrats i form av diskriminering, våld, hot och hat, stigmatisering, social och ekonomisk exkludering. De har fått sämre tillgång till sjukvård, utbildning, anställning och andra grundläggande tjänster. Vi har även sett försämring bland lagar som ska skydda deras sociala och mänskliga rättigheter.”

Sedan 2004 är 17:e maj varje år tillägnad den Internationella dagen mot homo-, trans och bifobi. Det är inte en officiell FN-dag utan den är instiftad av en gräsrotsorganisation som arbetar för HBTQI-personers rättigheter.

Syftet med dagen är att öka medvetenheten kring de rättigheter som påverkar queer-personer, homosexuella, bisexuella, trans och andra könsidentiteter (HBTQI+) och väcka ett intresse för arbetet med HBTQI-frågor världen över. I samband med dagen på måndag lanserar FN sin kampanj Free and Equal.

Togs bort från sjukdomslistan 1990

regnbåge i neon
Foto: Jason Leung/Unsplash

Den Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi infaller just den 17:e maj till minne av det datum 1990 som Världshälsoorganisationen (WHO) tog bort homosexualitet från sin lista över klassificerade sjukdomar.

I sitt tal betonar generalsekreteraren även att en av grundpelarna i de globala målen för hållbar utveckling är att bekämpa ojämlikheter, ingen ska lämnas utanför och alla ska ha sina rättigheter säkrade.

”Under arbetet med återhämtningen efter pandemin måste vi ta konkreta steg mot att avskaffa lagar som diskriminerar, uppmärksamma våld och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsroller men även bekämpa grundorsakerna till dessa orättvisor,” sade Guterres.

”Förenta nationerna står upp för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter för alla, inklusive de som är HBTQI+. Låt oss arbeta tillsammans för en inkluderande värld där alla kan leva fritt och som jämlikar med värdighet och rättigheter – oavsett vem man är, var man bor eller vem man älskar.”

Relaterade artiklar

Att vara den man verkligen är

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19