Danmark och Tanzania leder förhandlingarna om ny fredsbyggande kommission

Ellen Margrethe Loj, Danmarks FN-ambassadör, har tillsammans med Tanzanias FN-ambassadör Augustine P. Mahiga, utsetts att leda förhandlingarna för den resolution som etablerar den nya fredsbyggande kommissionen.

Danmarks utrikesminister Per Stig Møller kommenterar utnämningen:

”Ett för Danmark mycket viktigt resultat av FN-toppmötet 2005 var etablerandet av en fredsbyggande kommission, som skall säkra koordinationen mellan de involverade parterna i konfliktdrabbade länder omedelbart efter ett fredsavtal. Efter toppmötet var det flera oklara frågor i gällande kommissionens etablering. Danmarks och Tanzanias FN-ambassadörer i New York utsågs att leda förhandlingarna. Resultatet av dessa förhandlingar är att det nu finns ett konkret resolutionsutkast på bordet. Det innebär inte att det råder full enighet kring alla kvarstående frågor, men vi har kommit ett bra stycke på väg. Med en aktiv dansk insats ser det således ut som om den fredsbyggande kommissionen kommer att påbörja sitt arbete från den 1 januari 2006. Danmark har länge arbetat för att aktivt säkra en bättre övergång från konflikt- till post-konflikt- och uppbyggnadsfasen, bättre samspel mellan militära och civila medlare samt bättre koordinering mellan viktiga aktörer under både konfliktfasen och den efterföljande utvecklingsfasen. Med etableringen av den fredsbyggande kommissionen är vi på god väg.”

För mer information: http://www.missionfnnewyork.um.dk/en/menu/dkandtheUN/news/PeacebuildingCommissionDenmarksEffortToPromoteTheReformProposal.htm eller kontakta Michael Starbæk Christensen på Danmarks permanenta FN-representation: +1 212 705 4908