Generalsekreterarens budskap på världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka

17 juni 2010
  
Över en miljard fattiga och utsatta människor bor på de torraste landområdena i världen. På dessa områden har arbetet för att nå millenniemålen gått långsamt.

Nästan tre fjärdedelar av jordens betesmarker visar symptom på ökenutbredning. Under de senaste 40 åren har nästan en tredjedel av världens odlingsmark blivit obrukbar och till största delen övergivits.  Torka, svält och ökande fattigdom hotar att skapa sociala påfrestningar vilket i sin tur ger upphov till ofrivilliga flyttrörelser, sönderfall av samhällen, politisk instabilitet och väpnade konflikter. Mänsklig, miljömässig och social utsatthet blandas samman med en ovanlig kraft och regelbundenhet på de torraste landområdena i världen och klimatförändringarna kommer att förvärra situationen ytterligare.

I år uppmärksammar vi det internationella året för biologisk mångfald och vi bör komma ihåg att de torra landområdena har en enorm biologisk mångfald och produktivitet. Trettio procent av alla grödor som odlas och konsumeras i världen kommer från torra landområden. Jordmånens mångfald i dessa områdens spelar även en viktig roll i att förändra atmosfärens kol till organisk kol (TOC), det är jordens största samling organiskt kol.

Genom att skydda och återställa de torra landområdena främjar vi flera olika saker på en och samma gång. Vi stärker tillgången på mat, vi åtgärdar klimatförändringarna, vi hjälper de fattiga att återta kontrollen över sitt eget öde och vi snabbar på arbetet för att nå millenniemålen. Låt oss på denna världsdag åter bekräfta vår beslutsamhet att bekämpa ökenutbredningen och mildra följderna av torka, och låt oss erkänna att jorden upprätthåller liv.

Av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon