Danmark säger adjö till fossila bränslen

flickr - Shanks - CC BY-NC-ND 2.0

flickr - Shanks - CC BY-NC-ND 2.0

December 2014 – Som det första landet i världen, strävar Danmark efter att bli totalt oberoende av fossila bränslen innan 2050. Och om allt går väl, blir Danmark kolfritt redan innan 2025.

Danmarks strävan är tidsenlig med den senaste rapporten av FN:s klimatpanel IPCC, vars slutledning är att drastiska åtgärder krävs för att förhindra en global temperaturhöjning på mer än 2 grader Celsius.

”Världens forskare har åter talat, och klarare än någonsin”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon om den nya rapporten. ”Tiden är inte på vår sida – världens ledare måste agera.”

Men Danmarks vision är inte endast altruistisk. Energisäkerhet är en prioritet och en avgörande orsak för landets övergång till förnybara energikällor.

Danmark var länge totalt beroende av importerad olja, och landet drabbades svårt av oljekrisen år 1970. Som ett resultat bestämde sig Danmark för att genomföra radikala förändringar inom sin energipolitik. Sedan 1980-talet har Danmark blivit en global ledstjärna i utvecklingen av nya hållbara teknologier och lösningar.

Solar panels at Copenhagen tivoli. Flickr David Gilford 2.0 Generic CC BY-SA 2.0Under samma period har den danska ekonomin vuxit med närmare 80 %, utan att ha ökat på den totala energiförbrukningen. Detta gör Danmark till ett intressant exempel på hur ekonomisk tillväxt och en grönare ekonomi kan gå hand i hand.

Bland de hållbara lösningarna finns såklart vind- och solkraft, men även mer energieffektiva byggnader och energisnål belysning. Dessutom har landet satsat på gröna klimatanpassningslösningar, som t.ex. förbättrat skydd av kustlinjen och tillvaratagande och utnyttjande av regnvatten.

För ögonblicket får Danmark över 40 % av sin energi från förnybara energikällor, en siffra som förväntas stiga till 50 % innan 2020.

Däremot kan Danmarks stora push mot förnybar energi som sol- och vindkraft öka risken för energiavbrott under de kommande åren. Denna sommar klarade Danmark inte av sin egen elektricitetskonsumtion, och landet tvingades därför importera en stor del av sin el av grannländerna Sverige och Norge – länder med stora kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningar.

Men den nya svenska regeringen planerar skära ned på landets kärnkraft, medan efterfrågan på norsk vattenkraft ökar, och landet kan komma att förse även Storbritannien med el.

”Vi är oroade över situationen. Om vi inte vidtar åtgärder, kan vi i framtiden möta allt större risker för totala blackouts”, säger Anders Stouge, vicedirektör för det danska energiförbundet.

Ett annat potentiellt problem är att vind- och solkraft orsakar fluktuerande priser, vilket gör mer traditionella kraftverk, som fungerar med gas eller kol, mindre lönsamma.  Dessa energikällor behövs dock under övergångsperioden mot ett samhälle fritt från fossila bränslen, speciellt under perioder med mindre vind eller sol.

”Problemet, om det kan kallas det, är att förnybara energikällor som sol- och vindkraft inte kostar något att upprätthålla efter att de installerats. Detta är en enorm fördel på lång sikt. Men då allt fler förnybara energikällor gör inträde på elnätet, orsakar de energipriserna att krascha under vad som tidigare var de mest lönsamma tiderna på dygnet”, förklarar Justin Gills i en nyligen publicerad artikel i New York Times.

Även de andra nordiska länderna har gjort ansträngningar för att implementera gröna lösningar och förnybara energikällor. I det senaste Global Green Economy Index som publicerades den 4:e oktober, ligger alla nordiska länder i topp 20. (Danmark tvåa, Sverige trea, Norge fyra, Finland nia och Island nittonde.)

”Världen tittar åt nordiskt håll för gröna lösningar. Vi är en pionjärregion då det gäller klimat och miljö, och det är en position vi måste upprätthålla med hjälp av samarbete”, påpekade Helle Thorning-Schmidt under det nordiska rådets möte i Stockholm i oktober.