Naturkatastrofer fördriver tre gånger mer människor än krig

Flickr/ US Air Force

Flickr/ US Air Force

18.9.2014 – Naturkatastrofer drev 22 miljoner människor från sina hem förra året. Även om år 2013 var ett konflikternas år, fördrev naturkatastrofer ändå tre gånger fler människor från sina hem som alla världens konflikter tillsammans.

Översvämningar, hurrikaner, jordbävningar och andra katastrofer har blivit allt vanligare och dubbelt så många människor förlorar nu sina hem på grund av naturkatastrofer som under 1970 –talet. Detta enligt en ny rapport av IDMC, norska flyktinghjälpens center för internt fördrivna.

Rapporten fokuserar på globala utmaningar, närmare bestämt hur vi kan förebygga, förbereda och finna lösningar inför naturkatastrofer som fördriver miljontals människor varje år.

”Antalet människor som plötsligt behöver humanitärt bistånd, och kostnaden för dessa insatser, har skjutit i höjden. Vi måste skifta fokus till förebyggande åtgärder i nära samarbete med lokala partners”, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Människor i utvecklingsländer löper de största riskerna. Studien fann att mer än 80 % av de fördrivna under de senaste fem åren var bosatta i Asien. Mönstret förblev oförändrat även förra året då närmare 19 miljoner av de 22 miljoner som fördrevs levde i Asien.

5,8 miljoner människor på Filippinerna miste sina hem förra året. Tyfonen Haiyan fördrev ensam närmare 4,1 miljoner, medan de resterande fördrevs av tyfonen Trami och en jordbävning.

Massmigrationen från landsbygd till städer utsätter dessutom allt fler för risker, speciellt i Asiens megastäder som redan från början är de mest utsatta.

”Människor lever ihopträngda utan möjligheter att fly. De lever vid flodmynningar, hurrikanstränder, längs flodbäddar som lätt svämmas över, vid berg som lätt drabbas av jordskred, och så vidare”, säger Jan Egeland, chef för den norska flyktinghjälpen och tidigare FN:s högsta chef för humanitärt bistånd.

År 2009 producerade IDMC sin första rapport tillsammans med OCHA, FN:s organ för samordning av humanitära insatser, med globala uppskattningar gällande omfattningen av fördrivningar orsakade av katastrofer som översvämningar, stormar och jordbävningar. Under de senaste åren har rapportens data och analyser hjälpt oss övervaka hur vi bäst kan skydda och hjälpa människor drabbade av naturkatastrofer.

Årets rapport kommer lägligt då världen laddar upp inför klimattoppmötet i New York nästa vecka, och de förödande effekterna världen bevittnat efter ett stort antal naturkatastrofer understryker behovet för starka och enade åtgärder för att bekämpa klimatförändringens effekter.

”Vi måste arbeta mycket hårdare för att förebygga naturkatastrofer”, säger Ban Ki-moon. ”Vi måste vara bättre förberedda inför massfördrivningar orsakade på grund av klimatförändringen.”