A-Ö Webbindex

De har en avgörande roll när vi föds

Ögonblicket när ett nytt liv föds är dyrbart. Men det finns också risker för både mamma och barn under en förlossning. Barnmorskor har en avgörande roll för framgångarna när det kommer till barn- och mödrahälsa i världen. Den 5:e maj är Barnmorskans dag.

Barnmorskor räddar liv. De är avgörande för överlevnaden hos både mammor och barn i världen. De kan ge vård som präglas av skicklighet, kunnande och empati. Barnmorskor ger vård vid graviditet, förlossning och efter förlossning.

Viktigt stöd för överlevnad

Förbättrad hälsa och barn- och mödravård är högt prioriterat bland de globala målen. Barnmorskor har en avgörande roll för att nå dem.

barn som föds, rosa filt, barnmorska
Foto: DX/Unsplash

Barnmorskor arbetar med preventiv vård för att förhindra komplikationer och hälsoproblem under graviditet, att upptäcka ovanliga symtom, kalla in medicinskt stöd vid behov och utföra nödåtgärder i avsaknad av annan medicinsk hjälp.

Men att assistera vid en förlossning är inte barnmorskans enda uppgift. De främjar även hälsa och välbefinnande i samhället.

När barnmorskor utbildas enligt internationella standarder, inklusive familjeplanering, kan de förhindra över 80% av alla mödradödsfall, dödfödslar och spädbarnsdöd.

Coronapandemins påverkan

Covid-19 har påverkat sjukvården på många sätt. För barnmorskor som hjälper nytt liv till världen har det i vissa fall skett med deras eget liv som insats.

Under pandemin har de tvingats gå långt – ibland bokstavligen – för att nå de som bor på svåråtkomliga platser, åkt på hembesök eller rest långa sträckor. Barnmorskor besitter unika förmågor att kunna ge rätt vård till mammor och nyfödda, till och med i de mest sköra, konfliktdrabbade och humanitärt svåra miljöer.

Barnmorksor i Yemen
Barnmorskor på hembesök i Yemen. Foto: UNFPA Yemen.

Tyvärr har pandemin haft negativ påverkan på många av de framsteg som tidigare gjorts. Tillgång till livräddande vård för reproduktiv hälsa och sexualupplysning, inklusive familjeplanering, har begränsats.

När skolor stängts har tillgången till information om sexualitet och reproduktion minskat kraftigt. Som ett resultat har vi sett fler tonårsgraviditeter, oönskade graviditeter och barnäktenskap.

Sjukvård i världsklass

I Norden är vi lyckligt lottade med tillgång till högkvalitativ sjukvård. Förlossnings- och mödravård är inget undantag.

Systematiskt riktade investeringar till utbildning av barnmorskor följt av utvecklingen av välfärdssystemet i de nordiska länderna har gjort att vi har några av de lägsta siffrorna i världen idag när det kommer till statistiken över barn – och mödradödlighet. Antalet sköterskor och barnmorskor per 1,000 invånare är också bland de högsta globalt.

Men generellt sett är det stor brist på barnmorskor i Europa. De 7,3 miljoner sköterskor och barnmorskor inom WHO:s europeiska region räcker inte till för det behov som finns, varken idag och eller vad som förväntas i framtiden. I Sverige visar statistiken från Socialstyrelsen att antalet barnmorskor de senaste åren sjunkit i förhållande till en växande befolkning.

Nyfödd bebis, barnmorska
Foto: UNFPA Yemen.

Enligt statistik från Förenta nationernas befolkningsfond (UNFPA) finns det dessutom ett akut behov av ökad sköterske- och barnmorsketäthet och vård i många länder i Afrika söder om Sahara, Sydost-Asien och en del länder i Mellanöstern.

Gå efter statistiken

Den 5:e maj belyser det Internationella barnmorskeförbundet (ICM) de positiva effekterna med utbildning och internationella standarder för barnmorskor för att stötta och förbättra sexuell, reproduktiv, mödrars, nyföddas, barns och ungdomars hälsa.

Temat för dagen 2021 är ”Gå efter statistiken: investera i barnmorskor”. Statistiken som åsyftas publiceras på Barnmorskans dag i rapporten State of the World’s Midwifery (SoWMy). Arbetet med rapporten är ett samarbete mellan UNFPA, WHO och ICM och ska ge en uppdaterad bild och analys av vilken roll barnmorskor har för vård och barn- och mödrahälsa.

Du kan läsa mer om svensk barn- och mödravård samt situationen för Sveriges barnmorskor på Svenska Barnmorskeförbundet.

Rapporten State of the World’s Midwifery kan läsas från och med 5:e maj 2021. (ENG)

Relaterade artiklar

Hög tid för sjukvård åt alla

75 sätt FN gör en skillnad – Minskad barnadödlighet

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19