A-Ö Webbindex

Hög tid för sjukvård åt alla

Sjukvård är en mänsklig rättighet. Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanar världens ledare, på Världshälsodagen 7 april, att se till att alla människor har rätt till vård. Alla har rätt till hälso- och sjukvård oavsett var man bor eller vem man är. Ingen ska riskera att hamna i fattigdom när de söker vård.

Pandemin har vist hur viktigt det är med tillgång till vård och behandling. Nu ser vi betydelsen av vaccin och nyttan för samhället.

Vård är en rättighet

Att sjukvård är en rättighet betyder att människor kan tillgå vård utan att risk att hamna i fattigdom som följd. Att ha råd med sjukvård är inte något alla kan ta för givet. Det finns människor som lever på mindre än 2 dollar per dag eftersom de måste betala stora summor för sin sjukvård. Universell hälso- och sjukvård är inte bara för akuta fall och brådskande vård utan även för förebyggande vård.

korridor, sjukhus, mediciner, vårdpersonal
Foto: Hush Naidoo/Unsplash

WHO uppmanar världens ledare att leva upp till sina löften, som de gav i form av de globala målen 2015, genom konkreta åtgärder för att alla ska få tillgång till en bättre vård. Förenta Nationernas generalsekreterare António Guterres kommenterade inför Världshälsodagen 2021 vikten av universell sjukvård (UHC):

”I kunna I takt med att världen återhämtar från coronapandemin måste vi implementera politik och omfördela resurser för att alla ska få njuta av samma utfall för hälsan… Under årets Världshälsodag bör vi alla komma samman för en hälsosammare och mer jämlik värld.”

Människor i alla länder ska få bättre vård

Tillgången till vård har försämrats i framförallt låginkomstländer som redan innan pandemin hade svårt att nå ut med vård till sina befolkningar. Samhället och ekonomin skadas när människor inte är friska och kan få vård.

”Inom länder har antalet sjukdom- och dödsfall på grund av covid-19 har varit högre i samhällsgrupper som lider av fattigdom, ogynnsamma arbets- och boendeförhållanden, diskriminering och socialt utanförskap,” tillade Guterres.

Generalsekreteraren sade även att extra uppmärksamhet bör riktas mot att se till att låg- och medelinkomstländer i högre utsträckning inräknas i processen vid fördelningen av vacciner.

mobil
Foto: Brian McGowan/Unsplash

”Globalt sett har en övervägande majoritet av vaccindoserna getts till befolkningarna i ett fåtal rika länder eller där vaccinerna tillverkats…Tack vare COVAX-programmet har fler nationer nu kunnat påbörja vaccineringarna men de flesta människor i låg- och medelinkomstländer får fortsatt vänta och bara titta på.”

Trots en vanlig missuppfattning så betyder inte universell hälso- och sjukvård att vården nödvändigtvis ska vara gratis. Universell sjukvård innebär att alla tillgång till vård de kan betala för. Varje land måste hitta sin modell för att uppfyll denna rättighet för sina medborgare.

Den 7:e april firas Världshälsodagen men det är också Världshälsoorganisationens årsdag. WHO fungerar som världens ledande organisation för att lösa en mängd olika hälsoutmaningar global. Dem har haft en viktig roll för att hjälpa människor under coronakrisen.

Relaterade artiklar

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19