Att kunna läsa kan ta dig till andra sidan jorden

Uppmuntra berättartraditionen och uppskatta våra bibliotek som demokratisk institution, säger Sveriges senaste läsambassadör Bagir Kwiek om hur vi kan främja läs- och skrivkunnigheten. Bagir Kwiek är samordnare för det första romska biblioteket i Sverige, författare, tillhör den romska nationella minoritetsbefolkningen i Sverige och fungerade som Sveriges senaste läsambassadör.

Den 8 september uppmärksammas internationella dagen för läs- och skrivkunnighet. Internationella dagen för läs och skrivkunnighet firas 55:e året med målsättningen att påminna allmänheten om vikten av läskunnighet som en fråga om värdighet och mänskliga rättigheter. Bagir Kwiek kom till Sverige som ettåring från Kosovo med en romsk-polsk pappa, en mamma från romska Kosovo och sju syskon.

Romsk kulturskatt 

Som representant för romsk litteratur talar Kwiek varmt om den starka berättartradition som vuxit sig i stark i den romska kulturen. Det finns enligt Kwieks uppskattning cirka 100 000 romer i Sverige, tiotals dialekter och fem större romska språkgrupper. Han själv talar romska kalderasch, polska, serbokroatiska och albanska.

“Jag brukar säga att berättelserna och deras historia är lika lång som våra minnen, de kan försvinna så snabbt med bara en generation. Därför måste de skrivas ner. Under pandemin när många äldre gick bort var det många historier som försvann.”

Under Bagir Kwieks mandat som läsambassadör ville han öka medvetenheten kring romsk litteratur. Han förklarar att han ville höja blicken från den litterära traditionen i Sverige och Norden mot de uppskattningsvis 16 miljoner romer och den litterära kulturskatt som finns i de olika europeiska länderna. En av de konkreta åtgärder han genomfört är att ge svenska bibliotek möjlighet att fungera som romska läsambassader genom att uppfylla vissa kriterier på tillgång till litteratur och även att lyfta fram den romska kulturen på en plats där den syns.

“Ofta finns romernas litteratur på en liten hylla längst bak. Jag vill att de ska vara längst fram, att den romska flaggan ska synas så att det känns bra för ett litet romskt barn som kommer in till biblioteket.”

Bibliotekens betydelse

Bibliotekens betydelse kan Bagir Kwiek inte nog betona. Han påpekar att de spelar en extremt stor roll för alla samhälls- och åldersgrupper och att biblioteken kan benämnas de enda demokratiska platser som vi har kvar där alla är välkomna.

“Biblioteken ska värderas högre! De är platser där man både lär sig och ens förståelse ökar. I dem kan man färdas till andra ändan av jordklotet bara genom sagor, ord, tankar, idéer och känslor”, säger Bagir Kwiek.

Sveriges nästa läsambassadör kommer att tillkännages senare i år. Läsambassadörens uppdrag handlar om att sprida läslust och verka för att alla ska få samma möjligheter att hitta fram till litteraturen.

Minst 771 miljoner unga människor och vuxna saknar grundläggande läskunnighet idag. Internationella dagen för läskunnighet uppmärksammas över hela världen under temat Transforming Literacy learning spaces (ung att anpassa våra läsutrymmen för ökad läs- och skrivkunnighet) och betonar en rättvis och inkluderande utbildning för alla.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19