Generalsekreterarens budskap på den internationella läskunnighetsdagen

8 september 2008

En av fem vuxna, omkring 774 miljoner människor, kan inte läsa och skriva och kan därmed inte använda det omfattande globala utbudet av skriven kommunikation. Sjuttiofem miljoner barn går inte i skola och miljontals unga hoppar av skolan utan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra för att kunna delta i samhället på ett produktivt och aktivt sätt. Dessa siffror är oroande både för enskilda individer och för samhället. De blir än mer alarmerande med tanke på det informationssamhälle vi lever i och de borde få oss att inse att vi måste jobba ännu hårdare för att förbättra läs- och skrivkunnigheten i världen.

Temat för årets dag är sambandet mellan läs- och skrivkunnighet och hälsa. Att inte kunna läsa och skriva har direkta följder för hälsan eftersom man till exempel inte kan läsa instruktionerna på mediciner. Det innebär att människor inte känner till fakta om AIDS, malaria och andra smittsamma sjukdomar. Eftersom två tredjedelar av de icke läs- och skrivkunniga är kvinnor och flickor som ofta tar hand om de sjuka i familjer, innebär det, att det är mindre sannolikt att de känner till hur man kan förebygga sjukdomar, få hjälp och stöd och hur man använder mediciner.

Klok lagstiftning och ökade investeringar är centrala för att för att öka antalet människor som kan läsa och skriva. Läs- och skrivkunnighet är oumbärligt för att nå Millenniemålen, för att minska mödradödligheten, bekämpa malaria och hiv och för att ta itu med de viktigaste hälsoutmaningarna i världen. På denna Internationella dag för läskunnighet, låt oss alla, regeringar, FN systemet, bidragsgivare och det civila samhället, ta itu med arbetet med förnyad kraft. Det är i allas vårt intresse att alla kan läsa och skriva.