75 sätt som FN gör skillnad: Stoppar spridningen av epidemier 45/75

FOTO: Unsplash/@giacomocarra

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN bidrar till skillnad: 

Världshälsoorganisationen (WHO) bidrog till att stoppa spridningen av SARS-viruset som var i fara för att utvecklas till en global epidemi. WHO undersöker över 200 sjukdomsutbrott varje år, varav 15 till 20 av dem kräver internationell respons. Några av de viktigaste sjukdomarna som WHO bekämpar är COVID-19, ebola, hjärninflammation, gulsot, kolera och influensa.

Detta århundradet har redan präglats av stora epidemier. Gamla sjukdomar som kolera, pest och gulsot har kommit tillbaka, och nya har dykt upp – COVID-19, SARS, MERS, ebola och zika. Inverkan dessa epidemier har på global folkhälsa har övertygat världens ledare om hur viktigt det är med internationellt samarbete. Behovet för ett kollektivt och koordinerat försvar mot nya hot mot folkhälsan resulterade i International Health Regulations (2005), som trädde i kraft 2007.

Andra exempel på hur vi gör skillnad:

Och mycket mer

ShapingOurFuture #UN75

Läs mer om FN:s 75-jubileum här