A-Ö Webbindex

Det fossilfria flyget är snart här

Flygresandet i Norden kan snart komma att på allvar påbörja övergången från fossilt bränsle till eldrift. Det finska flygbolaget Finnair väntas kunna erbjuda resenärer möjlighet att flyga mellan Helsingfors och Stockholm med eldrivna flygplan redan år 2026. Tack vare samarbete tar de nordiska länderna viktiga steg mot minskade utsläpp och ett hållbart flygande.

Finnair planerar att teckna avtal med det svenska startup-företaget Heart Aerospace för leverans av deras elektriska flygplansmodell ES-19 för kommersiella flygresor över Östersjön. Snart kan alltså det fossilfria flyget bli verklighet in Norden.

Att bli klimatneutral

Mänskligheten ställs med klimatförändringarna inför en kris, här och nu men också i framtiden. I takt med att vi försöker förstå dess konsekvenser och utmaningar söker vi också efter möjligheter och lösningar.

Flygplan Finnair, fossilfritt flyg
Flygplanet på bilden är inte samma som i artikeln. Foto: Mohammad Saifullah/Unsplash

De nordiska länderna är kända världen över för sina innovativa idéer och nyskapande lösningar, som Spotify för musik och Klarna för betalningar. Dessutom har de bidragit med innovativ teknologi för att bekämpa klimatförändringarna i form av solceller och elektriska flygplan.

Många företag integrerar de globala målen med sina affärsplaner och styrdokument för att bli mer hållbara. Elektriska flygplan är en del av Finnairs strategi för att till år 2045 bli klimatneutrala.

Inom en inte alltför avlägsen framtid skulle en flygresa mellan Helsingfors och Stockholm kunna genomföras helt utan fossila bränslen.

Ju kortare du flyger

Flyget står för ungefär 2-3 procent av de globala koldioxidutsläppen. Att gå över till eldrivna plan skulle kunna reducera den siffran och bidra till att göra flyget mer hållbart, särskilt med bakgrund av att ett minskat flygande i en globaliserad värld är svårt att åstadkomma.

Finska Finnair har gått samman med svenska Heart Aerospace för att med flygplansmodellen ES-19 göra elektriska flygresor till en realitet för resenärer.

Flyplansfönster, flyget
Foto: Marcus Hjelm/Unsplash

Själva flygplanet har plats för 19 passagerare och kan genomföra flygningar på upp till 400km, enligt Heart Aerospace.

Ju kortare flygdistansen är för ett elektriskt flygplan desto effektivare är det. När flygningen är kortare är slitaget på batteriet mindre och det kan laddas fortare.

Kortare flygresor står dessutom för omkring 85 procent av alla flygavgångar globalt och släpper ut mer koldioxid relativt distansen i jämförelse med längre flygningar.

Kortare flygresor

När ny teknik i form av elektriska flygplan utvecklas tillkommer en rad andra utmaningar. Det krävs ny infrastruktur när planen ska laddas och inte tankas.

Att ladda ett flygplansbatteri är inte detsamma som att fylla på en bränsletank. Varje flygplats där planen lyfter och landar behöver laddningsstationer. Det betyder att övergången till eldrift för kommersiella flygningar kommer ta tid.

Resväska på flyplats
Foto: Michal Parzuchowski/Unsplash

En eldriven flygplansflotta skulle i stor utsträckning kunna ersätta nuvarande kortdistans-och inrikesresor med flyg. Finnair ser möjligheter för mindre städer att investera i nya mindre flygplatser helt anpassade till elflyget och öppna för en ny typ av regionalt resande.

Den här typen av resande har potential att skapa en ny marknad med nya knutpunkter och förbindelser.

Korta flygresor med elflygplan förväntas vara billigare jämfört med samma typ av flygningar med fossildrivna plan. Tack vare minskade kostnader kan den nya tekniken öppna upp för fler korta flygrutter med möjlighet för flygplatser vid avlägsna destinationer och på mindre orter. Det handlar om platser som inte är ekonomiskt gynnsamma för flygbolag att bedriva trafik till som det ser ut idag.

Nordisk innovation för hållbar utveckling

För att nå de globala målen som är uppsatta krävs innovation och tekniska lösningar över hela världen.

Helsingfors
Foto: Tapio Haaja/Unsplash

Det nordiska samarbetet bidragit med viktiga uppfinningar och ny teknik förut. Ett exempel är Nordisk mobiltelefoni (Nordic Mobile Telephony) som är en typ av trådlös mobiltelefonteknik. När tekniken introducerades kom den att revolutionera trådlös kommunikation och mobiltelefoni.

Som innovation har Nordisk mobiltelefoni hjälpt människor i utvecklingsländer där trådbunden kommunikation inte varit tillgänglig.

Eldrivna flygplan ger de nordiska länderna ännu en möjlighet att bidra med lösningar för länder och platser där grundläggande infrastruktur saknas. Denna typ av infrastruktur behövs inte bara för resande utan även för transport av förnödenheter som mediciner bland annat.

Människor som bor i avlägsna delar av Afrika och Sydamerika skulle till exempel få större chans att nå storstadsområden utan att behöva bygga vägar genom regnskogen, vilka sedan länge är hårt pressade av mänsklig aktivitet.

Eldrivet flygande en bra start

Frågan är om bytet till eldrivna flygplan är tillräckligt.

Nyligen presenterade Frankrike ett lagförslag där man förbjuder flygresor till destinationer som tar kortare än 2.5 timmar med tåg. Det skulle göra resor med fly från Paris till bland annat Nantes, Lyon och Bordeaux förbjudna.

FN-organet Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) arbetar för en minskning av växthusgasutsläpp. Att byta till eldrivna flygplan är inte någon magisk lösning för att åstadkomma avgörande minskningar. Fler åtgärder behövs genomgående inom flygsektorn för att kunna nå de uppsatta målen i Parisavtalet.

 

Relaterade artiklar

Förnybar energi vid polcirkeln

Gröna städer

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19