Engagera dig och städa upp i världen

Clean up the World – städa upp i världen är en global kampanj som arbetar för att inspirera samhällen att städa upp i sin omgivning, att skydda och bevara miljön. Kampanjen ordnas tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP och den engagerar omkring 35 miljoner människor i 120 olika länder som arbetar med allt från att samla skräp och plantera träd till att skapa olika projekt för att spara el och vatten. Kampanjen samarbetar även med Google och på kampanjens aktiva karta kan var och en ta del i arbetet och även presentera sitt projekt.