Rio +20 – varför?

Från den 20-22 juni 2012 kommer länder från hela världen att mötas i Rio de Janeiro i Brasilien för en global konferens om hållbar utveckling. Konferensen kommemorerar samtidigt UNCED, dvs den Earth Summit eller miljö- och utvecklingskonferens som hölls exakt 20 år sedan i Rio.

År 1992 försökte länderna förbinda sig för att skapa en hållbar, enad framtid. Tyvärr lyckades de inte riktigt. Idag är konsekvenserna av klimatförändringen och den globala ojämlikheten uppenbara. Sedan mötet 20 år sedan har världens befolkning ökat med 1,5 miljarder människor. Det är dags att agera nu!

Rio +20 strävar till högsta möjliga beslutsfattarnivå – statsöverhuvuden såväl som regerings- och andra representanter. Rio +20 kommer förhoppningsvis att resultera i ett målmedvetet politiskt dokument.

Konferensen har flera mål. För det första kommer den att ta en tillbakablick och evaluera situationen: hur långt har vi kommit i vår strävan till hållbar utveckling 20 år efter den första konferensen? För det andra kommer den att säkerställa ett förnyat politiskt engagemang för hållbar utveckling. För det tredje kommer den att analysera framstegen till dags dato såväl som de återstående luckorna i implementeringen av tidigare stora konferensers målsättningar. Till sist måste konferensen också identifiera eventuella nya utmaningar. Därför kommer konferensen att fokusera på två teman :a) grön ekonomi i kontext av hållbar utveckling och utrotandet av fattigdom och b) det institutionella regelverket för hållbar utveckling. Riktningen världen tagit i dag är inte vägen mot hållbar utveckling. Vi utarmar världens naturresurser och riskerar att nå en punkt där vi orsakar oåterkalleliga skador för ekosystemet och det globala samfundet. Detta är en av de slutsatser FN:s högnivåpanel för hållbar utveckling har kommit fram till. ”Rio +20 kommer att vara ett av de viktigaste globala möten för hållbar utveckling i vår tid. I Rio måste våra mål och objektiv vara klara: en hållbar, grön ekonomi som tryggar miljöns välmående samtidigt som millenniemålen uppfylls genom ökade inkomster, anständigt arbete och utrotandet av fattigdom”, säger Förenta Nationernas generalsekreterare Ban Ki-moon om konferensen i Rio. Det är en historisk möjlighet att definiera vägen mot hållbar utveckling – en framtid med mer arbete, ren energi, ökad trygghet och en anständig levnadsstandard för alla.

Vi behöver Rio+20 för att inkludera hållbar utveckling i vår ekonomiska tankegång och planering. Länder måste omvärdera sina förhållningssätt och sondera nya vägar för tillväxt.

Under Rio+10 –konferensen för hållbar utveckling år 2002 i Sydafrika, enades världens ledare om att uppnå millenniemålen. Idag har många utvecklingsländer införlivat millenniemålen i sin nationella budget och politik.

”Detta bevisar att vi verkligen kan lyckas med att uppnå gemensamma mål”, säger Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatfrågor.