Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för tolerans

16 november 2009

Globaliseringen fortsätter att föra människor närmare varandra. Sociala nätverk och diskussionsforum på nätet gör att vi kan komma i kontakt med människor som vi aldrig kommer att träffa. Genom global marknadföring och allt fler internationella sociala och kulturella rörelser kommer vi dagligen i kontakt med våra medmänniskors åsikter, smaker och vanor. Vi har fler möjigheter än någonsin tidigare att kommunicera med varandra och dra nytta av utbyten med olika kulturer.

Men det finns också en risk att globaliseringen skapar en likformig värld, att den undergräver en av mänsklighetens främsta tillgångar – mångfalden. Samtidigt som vi kommer allt närmare varandra, finns det en risk att människans tendens att bygga murar omkring sig blir tydligare och att vi delar in mäniskor i ”oss” och ”dem”. Detta drabbar de mest utsatta grupperna i samhället: nationella, etniska och religiösa minoriteter.

Tolerans betyder inte likgiltighet eller ett motvilligt godkännande av andra. Det är en livsstil baserad på ömsesidig förståelse och respekt för andra människor och en övertygelse om att global mångfald skall uppskattas, inte fruktas.

Förenta Nationerna arbetar för att främja tolerans på flera olika sätt. Det är en del av vårt arbete för fred, demokratisering, mänskliga rättigheter och för att förhindra konflikter. Genom vår organisation Civilisationernas Allians och UNESCO:s utbildningsprogram och interkulturella initiativ arbetar vi för att främja dialog och förhindra intolerans och extremism. Vi fortsätter även vårt arbete med ny lagstiftning och nya normer, ett exempel är antagandet av deklarationen om urfolkens rättigheter år 2007 och upprättandet av FN:s forum för minoriteters rättigheter samma år.

Låt oss på denna internationella dag för tolerans lova att motarbeta intolerans. Låt oss arbeta tillsammans för att främja tolerans, för våra mest utsatta samhällens skull och för hela mänskligheten.