FN:s mission har fått tillträde till Damaskus för att undersöka den påstådda användningen av kemiska vapen

Secretary-General Ban Ki-moon (right) with Ake Sellström, head of the UN technical mission to investigate the possible use of chemical weapons in Syria.

Secretary-General Ban Ki-moon (right) with Ake Sellström, head of the UN technical mission to investigate the possible use of chemical weapons in Syria.

26 augusti 2013- Den syriska regeringen har gett gruppen av FN inspektörer ledd av Åke Sellström tillstånd att undersöka den påstådda användningen av kemiska vapen i en av förorterna till Damaskus den 21 augusti 2013. FN inspektionsgruppen har varit på plats i Syrien för att utreda andra incidenter men fick först idag tillåtelse att även undersöka den nyaste påstådda attacken i Damaskus.

FN:s inspektionsgrupp, med Åke Sellström i spetsen, undersöker attackerna i Damaskus i 14 dagar, denna tidsfrist kan förlängas om båda parter understöder förslaget. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon bad gruppen att fokusera på sakförhållandena runt incidenten den 21 augusti. Sellströms team påbörjade sitt nyaste uppdrag idag, måndag den 26 augusti på plats i Damaskus men teamets bil besköts avsiktligt av oidentifierade krypskyttar. Gruppen ersätter den skadade bilen och återvänder för att undersöka området och fortsätter sitt arbete så fort som möjligt.

Generalsekreteraren har sagt att om användning av kemiska vapen bekräftas, måste ansvar utkrävas, oberoende av vilkendera parten som använt vapen. Användning av kemiska vapen, oberoende av omständigheterna, är emot internationell lag och ett krigsbrott.

Generalsekreteraren uppmuntrar parterna att samarbeta med FN:s inspektionsgrupp. Det är ytterst viktigt att alla parter som känner oro över situationen jobbar tillsammans, tar ansvar och arbetar för att åstadkomma en säker arbetsmiljö för gruppen.

Generalsekreteraren har även sagt att han är tacksam för samarbetet och engagemanget som Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och Världshälsoorganisationen (WHO) visat samt för de åtaganden deras personal tagit i inspektionsgruppen.