Donationskonferens för jordbävningsoffren på måndag

Måndagen den 20 mars i Bryssel står Europeiska kommissionen och Sverige som ordförandeland för EU värdar för en internationell givarkonferens med målsättningen att stödja folken i Turkiet och Syrien som drabbats av förödande jordbävningar.

Givarkonferensen kommer att öppnas av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Evenemanget sker i samarbete med de turkiska myndigheterna, EU:s medlemsstater, kandidatländer och potentiella kandidater, grann- och partnerländer, G20-medlemmar – utom Ryssland – medlemsländer i Gulf-samarbetet, samt FN, internationella organisationer, humanitära aktörer och internationella och europeiska finansiella institutioner.

”Sex veckor efter de förödande jordbävningarna i Turkiet och Syrien samlas vi för att stödja de överlevande från denna tragedi. Vår solidaritet kommer att fortsätta att vara lika stark som den var under de första timmarna efter jordbävningen. Folket i Turkiet och Syrien borde veta att vi är med dem i det långa loppet. Jag inbjuder alla nationer och alla givare, offentliga och privata, att bidra och hedra minnet av de förlorade liven, hjältemodet från de första responders och viktigast av allt att tillsammans bygga en bättre framtid för de överlevande”, säger President Ursula von der Leyen.

”Jordbävningarna i Turkiet och Syrien är en katastrof av historiska proportioner. Jag är ledsen över förlusten av liv och hem och det mänskliga lidandet. Konsekvenserna är verkligen fruktansvärda. Som ordförande för Europeiska unionens råd kommer Sverige att göra allt i vår makt, tillsammans med EU och internationella partners, för att hjälpa de drabbade i nästa fas av återhämtning”, kommenterar Ulf Kristersson, Sveriges statsminister.

Bakgrund:

Den internationella givarkonferensen kommer att hållas i samband med European Humanitarian Forum, som samarrangeras den 20 och 21 mars 2023 av Europeiska kommissionen och Sveriges ordförandeskap i EU. Forumet kommer att äga rum i samband med kraftigt ökande humanitära behov, geopolitik i förändring och ett humanitärt utrymme som minskar. Det kommer att tillhandahålla en plattform för europeiska aktörer och det internationella samfundet att diskutera pågående humanitära utmaningar, inklusive den humanitära finansieringsklyftan och behovet av att bredda givarbasen. Utöver den internationella givarkonferensen kommer EU den 14-15 juni att stå värd för den sjunde Brysselkonferensen om Syriens och regionens framtid.

Donera till jordbävningarnas offer här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19