Efterlyses: 1,4 miljoner lärare

Photo Flickr World Bank Photo Collective 2.0 Generic CC BY-NC-ND 2.0 2

Photo Flickr World Bank Photo Collective 2.0 Generic CC BY-NC-ND 2.0 2

4.10.2014 – För att lösa de globala utbildningsutmaningarna räcker det inte med att bygga skolor – kvalificerade och kompetenta lärare är nyckelordet då vi talar om utbildning och skola för alla.

Lärarens roll för bidrar till att forma idéer och attityder som präglar ett samhälle under flera generationers tid. Då vi närmar oss år 2015 och den kommande utvecklingsagendan, måste utbildning utgöra en prioritet.

Den 5 oktober firar vi den internationella dagen för lärare, och UNESCO betonar med sina samarbetspartners vikten av att sprida utbildningens och lärarnas budskap. En bra grundutbildning bringar hopp för en bättre framtid och utgör för många det främsta steget för en förbättrad levnadsstandard.

Utbildning erbjuder dessutom grundvalarna för bestående fred och hållbar utveckling. För att uppnå detta måste det internationella samfundet och regeringar investera i sina lärare och erbjuda dem konkurrenskraftiga löner, bra skolningsmöjligheter och adekvata arbetsmöjligheter. Idag arbetar alltför många lärare med låg eller ingen lön och har inte heller haft tillgång till ordentlig skolning.

Dessutom råder en enorm brist på kompetenta lärare i många länder. Världen behöver inte mindre än 1,4 miljoner lärare om universell grundutbildning för alla skall kunna uppnås. Idag saknar 250 miljoner barn möjligheter till utbildning och skola, och har inte fått lära sin läsa eller skriva.

UNESCO arbetar därför tillsammans med sina partners för att ”förse varje elev med professionella, motiverade och välbetalda lärare”, säger Irina Bokova, chef för UNESCO.

”Utbildningssystemet är varken mer eller mindre än summan av dess lärare.”