A-Ö Webbindex

Internationella år och årtionden

Sedan 1959 har FN uppmärksammat internationella år och årtionden. De syftar till att skapa medvetenhet om frågor av global betydelse samt att skapa ramverk för gemensamma åtgärder.

FN:s generalförsamling beslutade till exempel med resolution 30/3520 att 1975 skulle vara det internationella kvinnoåret. Det globala fokuset på kvinnors rättigheter skapade en mångfald av institutioner som främjar dessa frågor. Dessa inkluderar UNIFEM, en utvecklingsfond för kvinnor; INSTRAW, ett internationellt utbildnings- och kunskapscenter som syftar till att främja jämställdhet; samt ett resurscenter för kvinnostudier. Många av dessa institutioner har sedan dess samlats under UN Women.

Det är vanligtvis en eller flera FN-medlemsstater som föreslår generalförsamlingen att göra ett visst ämne till fokusområdet under ett år eller ett decennium. Det kan dock också hända att specialiserade FN-enheter som UNESCO, UNICEF eller FAO utser ett internationellt år eller årtionde om ämnet faller inom deras ansvarsområde. Några av dessa antas därefter av bolagsstämman.

År 2021 markerar FN officiellt:

 Internationellt år för fred och förtroende (A/RES/73/338)

Internationellt år för den kreativa ekonomins bidrag till hållbar utveckling (A/RES/74/198)

Internationellt år för frukt och grönsaker (A/RES/74/244)

Internationellt år för avskaffande av barnarbete (A/RES/74/244)

Världshälsoorganisationen (WHO): Internationellt år för omvårdnad och hälsoarbetare

International Civil Aviation Organization (ICAO): International Year of Safety Culture

Och de följande årtiondena börjar 2021:

FN:s decennium för marin vetenskap för hållbar utveckling (2021-2030)

FN:s decennium för återuppbyggnad av ekosystem (2021-2030)

FN:s decennium för en hälsosam ålderdom (2021-2030)

Det andra decenniet för trafiksäkerhet (2021-2030)

Det fjärde internationella decenniet för avskaffande av kolonialism (2021-2030)

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19