Månadens nordiska profil: Rein Skullerud, WFP

Rein Skullerud

Rein Skullerud

December 2014 – Månadens nordiska profil är Rein Skullerud från Norge, chef för fotografiavdelningen på FN:s livsmedelsprogram WFP. Vi har talat om hur fotografins värld fångade hans intresse, och på vilket sätt fotografer kan bidra till att sprida budskapet gällande klimatförändringen.

När och varför började du med fotografi och hur började du jobba för WFP?

Jag tog mitt första foto då jag var åtta och sålde fotografier redan då jag var arton. Jag har alltid fascinerats av möjligheten att fånga ögonblicket, dela det med andra, och jag har dragits till fotografier och kameror sedan jag var barn. Så fort jag behärskade fotograferingens tekniska aspekter började jag koncentrera mig ljuset och dess inverkan på fotografiets stämning.

Jag började arbeta för WFPs avdelning för regeringsrelationer år 1994, men blev tillfrågad år 1999 om jag kunde ta över fotografisidan på kommunikationsavdelningen för några månader under den tid den ansvarige var frånvarande. Jag accepterade, och efter en tid började min företrädare arbeta som fotoredaktör vid ett annat FN-organ, och då fick jag mitt nuvarande arbete. Jag har ett arbete som hjälper människor och det är en verklig välsignelse. En annan välsignelse är att min passion har blivit mitt arbete, och det faktum att dessa två kombineras är ett enda superlativ.

Du har arbetat som WFP:s fotograf i över tio år. Vilka ögonblick minns du bäst?

Torka i Niger. Foto: Rein Skullerud, WFPMycket av det jag upplevt under min karriär har påverkat mig starkt, som att se förödelsen efter tsunamin i Banda Aceh i Indonesien år 2004, eller jordbävningar, torka, konflikter och andra katastrofsituationer runtom i världen. Jag tror inte jag kan mäta effekten av olika händelser – någon gång är det bara en blick eller ett ansiktsuttryck på en person eller ett barn som etsar sig fast i mitt minne för evigt. De hemskheter jag sett i mitt liv har alltid påverkat mig starkt. Jag har sett katastrofer av olika slag, orsaker och omfattning, och varje gång har mitt mål varit att förmedla mäninskors lidande med respekt och värdighet.

På vilket sätt kan din yrkesgrupp bidra till att förmedla information om klimatförändringen?

Klimatförändringen är ett synligt fenomen: jag har bevittnat stormar, torka och översvämningar. Jag har sett de ansträngningar människor gjort för att förebygga katastrofer och bygga upp sina samhällen efter att katastrofen inträffat. Proffsfotografer har ansvaret att förmedla klimatförändringens historia med trovärdighet, och att väcka behövd medvetenhet. Men man måste också komma ihåg att vi lever i en tid då fotograferingsredskap finns i var människas egen ficka. Detta kan komma att vara ett mycket bra verktyg för att illustrera klimatförändringens effekter runtom i världen och precis den minut då de sker – det är enligt mig en mycket kraftfull möjlighet.

Klimatförändring sammankopplas ofta till data och statistik. Borde fotografi har en större roll i att sprida budskapet?

Fotografi spelar en mycket viktig roll då det handlar om att visa världen vad som pågår. Fotografins potential ligger i att förmedla budskapet i en enda emblematisk bild som säger mer än tusen ord. Fotografi är inte heller bundet till något visst språk, Översvämningar i Pakistan. Foto: Rein Skullerud, WFPkultur eller religion och möjligheterna är därför obegränsade. Alla kan se och förstå ett fotografi. Kombinationen av fakta med fotografier kan vara mycket starkare än bara kalla fakta allena. Bara ta en titt på nätet idag: en otalig samling av infografik finns överallt, som kombinerar fakta med fotografier och bilder. Alla ansträngningar för kommunikationsarbetet kring problematiken, och arbetet för att öka människors medvetenhet skulle vinna på användningen av kraftfulla fotografier.

Se Rein Skulleruds fotografier från Niger här: http://www.huffingtonpost.com/rein-skullerud/images-tell-the-story-sahel_b_1637668.html