En blåsning för ojämlikheten

image001

image001

7.3.2014 – Som tur har vi kommit en lång väg sedan reklamen på bilden. Det nya millenniet har medfört en markant skillnad i attityder gentemot kvinnor och samhällets värden gällande kvinnors jämlikhet och emancipering. Dessvärre är kampen inte ännu över.

Den centrala moraliska utmaningen av vår tid har nått en kritisk punkt. Precis som kampen mot slaveri präglade 1800-talet och kampen mot diktaturer 1900-talet, är kampen mot kvinnoförtrycket den kamp vi måste föra idag.

Imorgon firar vi den internationella kvinnodagen och markerar därmed den fortgående kampen för bättre jämlikhet mellan könen.

”Länder med större jämlikhet mellan könen har bättre ekonomisk tillväxt. Företag med mer kvinnliga ledare presterar bättre. Fredsfördrag som inkluderar kvinnor är hållbarare”, poängterar FN:s generalsekretarer Ban Ki-moon i sitt meddelande inför den internationella kvinnodagen. ”Parlament med mer kvinnor processar mer lagförslag om sociala nyckelfrågor som hälsa, utblidning, icke-diskriminering och stöd för barn.”

Kvinnors representation inom business och politik är fortfarande ojämlik, och på grund av lönegapet i Europa arbetar kvinnor fortfarande 59 dagar ”gratis” per år.

Årets tema, ”jämlikhet för kvinnor betyder framsteg för alla”, betonar hur könsjämlikhet, kvinnors egenmakt, kvinnors rätt till mänskliga rättigheter och utrotandet av fattigdom är av största vikt för ekonomisk och social utveckling.

”Jag har ett meddelande åt varje flicka som föds idag, och varje kvinna och flicka på vår jord: att uppnå lika mänskliga rättigheter är inte en dröm – det är alla regeringars, FN:s och individers skyldighet”, säger Ban.

”Jag har även ett meddelande till mina medmän och världens pojkar: bär ert ansvar. Vi alla drar fördel av att kvinnor och flickor – era mödrar, systrar, vänner och kolleger – når sitt fulla potential. Låt oss tillsammans arbeta för kvinnors rättigheter, egenmakt och könsjämlikhet då vi strävar till att utrota fattigdomen och understöda hållbar utveckling. Jämlikhet för kvinnor betyder framsteg för alla!”

Även du kan delta!
Festligheterna i New York kommer att sändas live på http://webtv.un.org/.
Följ diskussionen på Twitter med hashtag #IWD2014
Läs mer på FN:s globala hemsida för kvinnodagen, http://www.internationalwomensday.com/