En dag på jorden – en film om UNDP:s arbete runt om i världen

alt

altDen 10 oktober 2010 deltog UNDP:s medarbetare i över 100 länder i ett unikt filmprojekt. De dokumenterade sin vardag och sitt arbete och resultatet är den åtta minuter lång filmen ”One day on Earth”. Filmen ger en inblick i UNDP:s arbete på kontor runt om i världen, den beskriver bredden av arbetet, visar hur UNDP samarbetar med olika partners för att nå millenniemålen. Titta på filmen genom att klicka här.

UNDP hoppas kunna göra en till film som fångar en dag på jorden, den 11 november 2011.  Mera information om hur du kan delta i projektet hittar du här (på engelska):

UNDP har även lanserar ny global webbsida. Meningen är att det ska bli lättare att följa organisationens arbete runt om i världen. Den nya sidan har mer fokus på konkreta insatser, det ska också bli lättare att hitta information om program, samt relevanta rapporter. Se www.undp.org.