Sjukdomen som orsakar flest dödsfall bland barn: lunginflammation

world pneumonia day

world pneumonia day

21 november 2013- Du överraskas möjligen av att sjukdomen som dödar mest barn inte är malaria eller diarré. Utan att den skyldige är lunginflammation och att sjukdomen orsakar främst dödsfall bland barn under 5 år.

Sir William Osler, den moderna medicinens fader, kallade lunginflammation för ”kapten för männen i döden” och är, precis som det mer kända namnet lunginflammation indikerar, en inflammation i lungorna och påverkar främst de mikroskopiskt små luftrörsförgreningarna som kallas alveoler. Inflammationen i lungan eller i lungorna orsakas av infektioner. Sjukdomen har återfunnits genom mänsklighetens historia och beskrevs redan av Hippocrates (450 f.kr- 370 f.kr).

År 2012 dog 1,1 miljoner barn av lunginflammation. Majoriteten av barnen var under två år gamla. Konsekvenserna av lunginflammation är värst bland de fattigaste och mest utsatta populationerna i världen.

Varje år den 12 november, uppmärksammas den Internationella dagen mot lunginflammation runt om världen för att väcka den global uppmärksamhet kring sjukdomen, för att uppmuntra till handling för att skydda emot, förebygga och vårda lunginflammation samt för att ta upp kampen mot inflammationen.

I år fokuserar dagen på innovation och lyfter upp innovativa lösningar för att hindra lunginflammation hos barn, samtidigt som det lyfts upp att det de facto finns simpla, existerande åtgärder som kan tas, de måste bara nå de mest sårbara barnen.

Lunginflammation är ett folkhälsoproblem som är lättast att lösa, och ändå dör ett barna från infektionen var tjugonde sekund. Mer än 99 procent av dödsfallen sker i utvecklingsländer där tillgång till hälsovård och medicinering är utom räckhåll.

En orsak till att så många barn dör är att familjer och hälsovårdspersonal helt enkelt inte har den information eller de redskap som behövs för att effektivt diagnostisera och vårda lunginflammation.

Lunginflammation kan inte hanteras i ett vakuum, utan endast genom gemensamma åtgärder med kampen mot andra sjukdomar samtidigt, eftersom det finns en viss länk mellan lunginflammation och diarré. Båda sjukdomarna orsakar främst dödsfall hos barn. Utan koordinerade åtgärder fortsätter fler än två miljoner barn årligen att dö på grund av lunginflammation och diarré.