En miljon djur- och växtarter är i fara för att dö ut

FOTO: UNphoto

En miljon djur- och växtarter löper risk för utrotning. Förlust av biologisk mångfald är också en förlust för mänskligheten. Det är inte bara ett problem för miljön – det påverkar också människors hälsa eftersom tillgången till mat och mediciner är helt beroende av biologisk mångfald.

22 maj markeras som den Internationella dagen för biologisk mångfald och årets tema är ”Vår lösning finns i naturen” – ett budskap om hopp och solidaritet och en påminnelse om hur viktigt det är att samarbeta för att uppnå en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

Att värna om biologisk mångfald är nödvändigt för att stoppa klimatförändringarna, för att säkra att alla har tillgång till vatten och mat och för att förhindra pandemier.

– COVID-19 uppstod bland vilda djur och visar hur nära knutet människors hälsa är till naturen, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i sitt uttalande i samband med dagen.

Resurserna som kommer från biologisk mångfald utgör grundpelaren i den mänskliga civilisationen. Omkring 3 miljarder människor får 20 % av sitt behov för animaliskt fett från fisk. Växter täcker omkring 80 % av människors matbehov, och 80 % av alla människor som bor på landet blir behandlade med traditionella växtbaserade mediciner.

Forskning visar att minskning av biologisk mångfald bidrar till en ökning i antal infektionssjukdomar som smittar från djur till människor. Om människor däremot värnar om planetens biologiska mångfald, kommer vi få verktyg till att bekämpa pandemier när de uppstår – som den pågående COVID-19-pandemin.