En journalist dör var sjunde dag

Flickr Basetrack 18 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

Flickr Basetrack 18 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

2.5.2015 – Pressfriheten ser dystra dagar på många håll i världen, och journalism har blivit ett allt farligare yrke med över 1000 journalister dödade sedan 1992.

Militära extremister och kriminella gäng som kidnappar och dödar reportrar, tillsammans med ökat statligt förtryck under täckmanteln av kamp mot terrorism, har lett till en paradox och det största hotet mot journalister i vår tid.

Flickr USAG Humphreys Creative COmmonsJournalister används som bete i våldsam propaganda för att väcka världens uppmärksamhet, som IS halshuggningar av journalister påvisat. Enligt Reportrar utan gränser utgör icke-statliga grupper det största hotet mot journalister i ett stort antal länder.

Eritrea och Nordkorea är de två länder som fortsättningsvis rankas som de mest restriktiva och censurerade i världen. Länderna använder sig av mediemanipulering, förföljelse, spioneri, hot och arresteringar av journalister, samt restriktiva åtgärder gällande resor in och omkring i landet för utländska journalister.

Men Syrien förblir den dödligaste platsen i världen för journalister. Krisen har även haft dramatiska konsekvenser för hela regionen och ökat mediernas polarisering i Libanon, säger Reportrar utan gränser.

Men hoten mot journalister begränsar sig inte bara till de delar av världen som idag bevittnar konflikter. På andra sidan av spektrum används nationell säkerhet som ett argument för ökad övervakning och detta skapar i sin tur kontrollsamhällen.

Nio fall av tio ostraffade

”Var sjunde dag dör en journalist i tjänst. I nio fall av tio straffas förövaren inte. Ännu fler reportrar lider av hot, förföljelser och våld. Detta är helt enkelt oacceptabelt”, sade UNESCO:s generaldirektör Irina Bokova efter attacken mot Charlie Hebdo i Paris i januari 2015.

Den tredje maj firar vi världsdagen för pressfrihet. Den påminner oss även om alla de länder där publikationer censureras, bötfälls, dras in eller läggs ned samtidigt som journalister och förlag attackeras, hotas eller till och med mördas.

04 29 unesco amanpour”Det skulle redan i sig vara horribelt om de tragedier som drabbade journalistkåren år 2014 vore enskilda incidenter – om vi kunde avskriva året som en hemsk mardröm och sedan blicka framåt. Men då mer än 1000 journalister dödats sedan 1992, och med attacken mot Charlie Hebdo, står det klart att hoten inte begränsar sig till sämre år, och att hotbilden inte försvunnit”, säger CNN:s internationella chef Christiane Amanpour som även utnämnts till UNESCO:s goodwill-ambassadör för pressfrihet.

Att värna och bevara pressfriheten är det första steget mot kulturell diversitet, kritiskt tänkande och säkrandet av en samhällelig vakthundsmekanism. Pressfrihet är likaså viktigt för effektiva institutioner och en välfungerande demokrati.

”Journalister fastnar i en sorts terrordynamik där de hotas av både icke-statliga aktörer samt regeringar som begränsar civila friheter, däribland pressfrihet, under täckmanteln av kampen mot terrorn”, säger Joel Simon, exekutiv direktör på CPJ (Committee to Protect Journalists). CPJ:s rapport för 2015 ger nya insikter i den ”myriad av hot –från övervakning och självcensur till våld och arresteringar – som gör den nuvarande period till den farligaste i närhistorien för världens journalister.”