Människorättsförsvarare −statsfiender?

MSekaggya

MSekaggya

29 oktober 2013- Du kommer möjligtvis ihåg Will Smith i sin roll ”en man mot staten” i jättesuccén från 1998 ”Enemy of the State”, då han tampades med övervakning, livsfarliga hot och biljakter som ett resultat av att han visste för mycket.

Det oroande, är att människorättsförsvarare allt oftare i det verkliga livet även stämplas som ”statsfiender” då det kommer till deras arbete kring utvecklingsprojekt, säger FN experten Margaret Sekaggya.

Människorättsförsvarare som jobbar för samhällen som påverkas av storskaliga utvecklingsprojekt, så som konstruktion av hydroelektriska kraftverk, dammar och vägar eller verksamhet inom utvinningsindustrin, stämplas allt oftare som ”regeringsfientliga”, ”emot utveckling” eller till och med som ”statsfiender”.

”Människorättsförsvarare har trakasserats, stigmatiserats och kriminaliserats för att de gör sitt jobb” sade specialsändebudet för människorättsförsvarare Margaret Sekaggya på måndag i en rapport till FN:s generalförsamling

De upplever även hot, inklusive dödshot samt fysiska attacker. ”Men snarare än att vara emot utveckling spelar försvararna en viktig roll för genomdrivning av utveckling” poängterade hon.

“Det är viktigt att samhällen och de som kämpar för rättigheter effektivt, fritt och meningsfullt kan delta i bedömning och analys, projektplanering och design, implementering samt övervakning och utvärdering av utvecklingsprojekt”, sade Sekaggya. ”Detta deltagande kan avsevärt minska på spänningar”, tillade hon.

Avsaknad av öppenhet vid stora utvecklingsprojekt ökar sårbarheten för människorättsförsvarare och för samhällen som påverkas av projekt. Avsaknaden av öppenhet undergräver även trovärdigheten och legitimiteten av både staten och det privata deltagandet i projekt.

”Det är väsentligt att de som vill rapportera om människorättsfrågor och människorättskränkningar får göra det i säkerhet” sade specialsändebudet och anmärkte att privatbolag och donatorer, precis som stater, kan bidra till att säkerställa ansvarighet.