Nytt unikt världsbibliotek på nätet

FN:s organisation for utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO har tillsammans med 32 olika samarbetspartners öppnat ett digitalt världsbibliotek. World Digital Library innehåller unikt kulturmaterial från bibliotek och arkiv runt on i världen, så som kartor, manuskript, böcker, filmer, ljudupptagningar och fotografier. Webbplatsen fungerar på sju olika språk, arabiska, kinesiska, franska, portugisiska, ryska och spanska, och innehåller material på över fyrtio olika språk.

 

Besök biblioteket här.