En tidvattenvåg av demens på väg

WHO

WHO

18.3.2015 – Mer än 47 miljoner människor i världen lever med demens, och antalet förväntas tredubblas innan år 2050. I Norden kommer antalet dementa att fördubblas inom de kommande 30 åren.

Utvecklingen accelereras av en åldrande nordisk befolkning, och medför en ökande börda för instanser som vårdar de drabbade.

Världen är illa förberedd. För att öka medvetenheten och betona allvaret, organiserade Världshälsoorganisationen WHO i veckan den första ministerkonferensen för global aktion mot demens.

infographic WHO dementia 2
Konferensen, som gick av stapeln i Genève, hade som mål att väcka uppmärksamhet kring den socioekonomiska börda som den ökande demensen skapar. Den betonade även att bördan avsevärt kan minskas om världen tillsammans placerar demens högt på den globala hälsoagendan.

”Vi står inför en tidvattenvåg av demens i hela världen”, sade WHO:s generaldirektör Margaret Chan. ”Vi måste få igång större investeringar i forskning och behandling, men även förbättra livskvaliteten för dem som lever med demens och stödja vårdnadsgivarna i deras arbete.”

Som ett resultat av konferensen har WHO förbundit sig att leda och koordinera de globala ansträngningarna, och lovade etablera ett globalt observatorium för demens vars uppgift blir att övervaka omfattningen och spridningen av demens samt se över vårdresurser i medlemsländerna.

Margaret Chan”Vi har sackat efter i utvecklingen under en lång tid”, sade Chan, ”men vi håller på att komma ikapp igen. Vi måste väva in alla nya initiativ i en övergripande plan som kan implementeras i alla länder. Att regeringar engagerar sig är av största vikt.”

Minst 19 länder, bland dem Finland, Danmark och Norge, bedriver redan nationella planer och politik för demensvård. Men vården och behandlingen förblir en het potatis i många av dessa länder. Enligt et finska Alzheimerförbundet utsätts omkring 20 000 patienter för restriktiva åtgärder varje dag. Detta kan innebära att bli fastbunden i sängen eller rullstolen mot personens egen vilja – för deras säkerhets skull.

Sextio procent av demensinsjuknade lever idag i låg- eller mellaninkomsttagarländer. År 2010 var kostnaderna för demens globalt sett uppskattade till 604 miljarder dollar. Utan genombrott för effektivare vård och prevention kan dessa kostnader endast förväntas stiga,  och det mänskliga lidandet öka.

Mer information om demens:
Demensförbundet.se
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/