Generalsekreterarens budskap på internationella dagen för världens ursprungsfolk 9 augusti

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moonPå den internationella dagen för världens ursprungsfolk, 9 augusti 2011, bekräftar vi urprungsfolkens rättigheter och vår beslutsamhet att främja jämlikhet, rättvisa och värdighet för alla. Ursprungsfolken representerar en anmärkningsvärd mångfald, över 5000 grupper i omkring 90 länder. Över fem procent av jordens befolkning är urfolk, vilket innebär omkring 370 miljoner människor.

Tillsammans tar de hand om ett värdefullt och snabbt försvinnande kulturarv. Vi ser deras kreativitet och uppfinningsrikedom inom konsten, litteraturen och vetenskapen. Dessa bidrag lyfts fram genom årets tema: ”Urfolkens skapelser: vi firar historier och kulturer, vi skapar vår egen framtid”.

Urfolken står inför en rad utmaningar för att bibehålla sin identitet, sina traditioner och vanor och sina kulturella bidrag som ibland utnyttjas och kommersialiseras utan att urfolken får den erkännelse de borde. Vi måste arbeta hårdare för att erkänna och stärka urfolkens rätt att kontrollera sin intellektuella äganderätt samt hjälpa dem skydda, utveckla och få ersättning för det kulturella arv och de traditionella kunskaper som vi alla har nytta av.

Jag uppmanar alla medlemsstater att ta konkreta steg för att åtgärda de utmaningar som urfolken står inför – såsom marginalisering, fattigdom och förlusta v landområden och resurser. Staten måste också göra mer för att få slut på de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som drabbar många urfolk.
 
Samtidigt som vi förbereder oss för världskonferensen om urfolk som äger rum år 2014 uppmanar jag alla medlemsländer att tillsammans med urfolken lista idéer och förslag på åtgärder som bör tas upp på detta viktiga möte.

Låt oss tillsammans fira och erkänna urfolkens historier, kulturer och unika identiteter. Låt oss samtidigt arbeta frö att stärka deras rättigheter och stöda deras strävan.

Av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon