75 sätt som FN gör skillnad: Tillgodoser säkert dricksvatten 36/75

FOTO: Unsplash/Johnny McClung

FN:s 75-årsjubileum: 75 sätt som FN bidrar till skillnad: 

Tillgång till rent vatten och sanitet är enligt FN en mänsklig rättighet, och är en grundläggande faktor för varje människas liv. Brist på tillgång till säkra vatten-, sanitets-, och hygien-faciliteter har en förödande effekt på miljarder människors hälsa, värdighet och välstånd. Det har också en betydande konsekvens för förverkligandet av andra mänskliga rättigheter. Stater är skyldiga att tillhandahålla vatten- och sanitets-faciliteter för alla människor, utan diskriminering.

Den 28:e juli 2010 erkände FN:s generalförsamling vatten och sanitet som en mänsklig rättighet. Dricksvatten och sanitet är avgörande för alla mänskliga rättigheter och för att de ska kunna förverkligas. Resolutionen uppmanar stater och internationella organisationer att tillhandahålla ekonomiska resurser, hjälpa till att bygga upp kapaciteten och tekniken för att hjälpa länder, särskilt utvecklingsländer, få tillgång till säkra, rena och tillgängliga källor för dricksvatten och sanitet.

Under det första FN-decenniet med fokus på vatten (1981-1990) fick mer än en miljard människor tillgång till säkert dricksvatten för första gången i sina liv. År 2002 fick ytterligare 1,1 miljarder människor rent vatten. 2003 ökade ”International Year of Freshwater” medvetenheten om vikten av att skydda vatten som värdefull resurs. Det andra internationella vatten-decenniet (2005-2015) syftade till att halvera antalet människor som inte har tillgång till rent dricksvatten.