Världens bästa nyheter lanserar storskalig kampanj

Foto - Bettnina Stuhr Lindskow Aktion Børnehjælp

Foto - Bettnina Stuhr Lindskow Aktion Børnehjælp

Januari 2015 – Tidningen Världens bästa nyheter har fått vind i seglen. Succén i både hemlandet Danmark såväl som utomlands har inspirerat organisationen att starta en rad initiativ i samband med år 2015, som av många kallas världens viktigaste år.

År 2010 lanserade NGO Forum, nuvarande Globalt Fokus, kampanjen Världens bästa nyheter i samarbete med FN och Danida. Målet var att sprida information om millenniemålen och det danska utvecklingssamarbetet. Tanken var även att globala framsteg bör förmedlas som nyheter till läsarna – på ett enkelt och konstruktivt sätt.

Uge48 Erik Hersman CCBYSedan dess har det blivit tydligt att projektet fallit i god jord, inte bara i Danmark, utan även på andra ställen i världen.

Under de senaste årens lopp har kampanjens succé inspirerat utvecklingsorganisationer i till exempel Irland och Holland till att starta liknande initiativ.

I Finland står man i startgroparna för FN:s 70-års jubileumsår som firas av det finska FN-förbundet, Unicef och en rad andra organisationer. I Finland kommer man att publicera Världens bästa nyheter som kommunikationsredskap i samband med 70-årsjubileet.

I Norge är ett liknande projekt på gång under ledning av ungdomsorganisationer och studentförbund, tillsammans med det norska FN-förbundet.

Världens bästa nyheter är inte direkt involverat i projekten som äger rum utomlands, men fungerar snarare som inspirationskälla: ”Idén bakom Världens bästa nyheter är att gå samman för att på ett förmedla en konstruktiv syn på världen. Vår mindset är en ”Creative Commons” – tillgång, som innebär att vi gärna vill inspirera andra och dela med oss. Det är riktigt positivt att så många blivit inspirerade av projektet”, förklarara Thomas Ravn-Pedersen som är chef för Världens bästa nyheter.

Världens viktigaste år

Projektets stora sucé, samt vikten av det kommande året, har givit organisationen mod att försöka påverka den politiska debatten ytterligare. I form av ett samarbete med biståndsorganisationen Action 2015, som är ett globalt initiativ med över tusen deltagande biståndsorganisationer, är idén att pressa politiker till att skrida till omedelbar handling för att lösa de många utmaningar världen står inför.

Thomas Ravn Pedersen - Verdens Bedste Nyheder”I samarbete med biståndsorganisationer önskar vi förmedla budskapet om att 2015 verkligen är världens viktigaste år. Vi vill därför vara ännu aktivare och synligare i medierna än normalt, och försöka pressa politikerna till handling”, påpekar Ravn-Pedersen.

Initiativet har startat bra. Den 15:e januari stod Världens bästa nyheter på omslaget till MetroExpress med en artikel  om millenniemålens framsteg,  de nya utvecklingsmålen som väntar oss samt initiativet MyWorld2015.

Artikeln har även översatts till engelska och har ingått i tidningar i Sydafrika, Zimbabwe, Venezuela, Finland Island och Österrike.

I samband med Europaåret för utvecklingssamarbete (European Year of Development 2015) har Världens bästa nyheter även påbörjat ett strategiskt partnerskap med EU. De fasta ramarna för partnerskapet är däremot inte ännu fastslagna.

Mycket på spel under 2015

I juli kommer världsledarna att mötas i Etiopiens huvudstad Addis Abeba för FN:s tredje konferens om utvecklings- och biståndsfinansiering.

I september kommer FN:s generalförsamling under ledning av Mogens Lykketoft att anta de nya målen för hållbar utveckling som skall sätta världen på rätt kurs innan år 2030.

Och slutligen kommer världsledarna att i december att mötas under FN:s klimattoppmöte i Paris. Målet för toppmötet är ett konkret och bindande klimatavtal för att förhindra en temperaturhöjning på mer än två grader.

UNRICs relaterade länkar:

Målen för hållbar utveckling
Klimattoppmötet COP21 i Paris 2015
Hemsida för den tredje konferensen om utvecklingsfinanisering