Europeiska ledare uppmanar till stöd för arabländernas demokratiutveckling

27 september 2012 – Europeiska ledare uppmanade idag Förenta Nationerna att inte avskräckas av den arabiska vårens bakslag – en vår som trots allt störtat långvariga diktatorer på kontinentens tröskel – och uppmanade till ökat stöd för folken som strävar till att utveckla demokrati.

”Här i Europa, som geografiskt ligger så nära, och vars samhällen är djupt involverade med dessa länder som nu genomgår stora omvälvningar, är vi ytterst medvetna om att förändringarna, riskerna och möjligheterna direkt kommer att påverka oss som grannar”, sade Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy i sitt tal till generalförsamlingen.

”Förväntningarna var såklart höga. Det var frestande att se det som hände i Tunis eller Kairo som början till en lycklig saga”, sade han under generaldebattens andra dag den 26:e september, och hänvisade till våldet som skakat några av den arabiska vårens länder, samt de våldsamma striderna i Syrien.

Han underströk betydelsen av tolerans och yttrandefrihet. Våld och dödande, som mordet på USA:s ambassadör i Libyen, Christopher Stevens, kan aldrig berättigas oavsett motiven som kan tänkas ligga bakom. Ambassadör Stevens dödades tillsammans med andra människor under våldsamheter som utbröt i den östlibyska staden Benghazi, enligt rapporter som en reaktion mot en islamfientlig video som gjorts i USA. Liknande våldsamma reaktioner utbröt även i andra länder i norra Afrika och mellanöstern.

I sitt tal inför generaldebatten, uppmanade Storbritanniens premiärminister David Cameron till tålamod.

Cameron

”Somliga tror att den arabiska våren riskerar att övergå i en arabisk vinter”, sade han i sitt uttalande. ”Men faran ligger i att dra förhastade eller felaktiga slutsatser. Nu är inte rätt tillfälle att backa, utan vi måste hålla hoppet uppe och fördubbla vårt stöd för öppnare samhällen och för människors rätt till arbete och en röst. Vi inom FN måste öka våra ansträngningar för att stödja folken i dessa länder då de bygger upp en demokratisk framtid.”

Cameron noterade även de utmaningar som väntar, samt faran för att våldsamma extremister, som de som dödade ambassadör Stevens, drar nytta av den politiska omställningen.

”Islam är en religion som utövas i fred och fromhet av över en miljard människor. Extremism är en snedvriden politisk ideologi, understödd av en minoritet som söker kidnappa denna stora religion i ett försök att göra sina våldsamma mål respektabla”, sade han, och nämnde Turkiet som ett exempel på att demokrati och islam kan blomstra sida vid sida.

Premiärminister Cameron fördömde de oerhörda grymheter som president Assad utfört mot sitt eget folk och dess barn. ”Blodet av dessa unga barn är en förfärlig fläck på FN:s rykte”, sade han.

Italiens premiärminister Mario Monti påpekade i sitt anförande att det såklart finns ett element av egenintresse i stödet som hans land och EU ger de nya regeringarna som uppstått efter den arabiska våren.

Monti

”Instabilitet runt Medelhavet påverkar vårt eget samhälle”, sade han till generalförsamlingen.

”Konflikter och sociala oroligheter på de södra stränderna spiller över till våra kuster. Terrorism finner nya vägar att nå Europa. Människohandeln har en destabiliserande effekt på destinationsländerna, och resulterar ofta i tragedier som vi inte längre kan acceptera”, tillade han och betonade Italiens fulla stöd för FN:s sändebud Lakhdar Brahimi.

De europeiska ledarna presenterar, tillsammans med andra statsöverhuvuden och regeringsrepresentanter från hela världen, sin syn och sina kommentarer om ämnen av nationell och internationell relevans under generalförsamlingens generaldebatt, som kommer att avslutas den första oktober.