FAKTA om Rio+20 och hållbar utveckling

När?

Förenta Nationernas konferens om hållbar utveckling, Rio +20, går av stapeln den 20-22 juni i Rio de Janeiro, Brasilien.

Varför?

Vi behöver Rio + 20 eftersom:

 • Världen har 7 miljarder människor. År 2050 kommer vi att vara 9 miljarder.
 • En av fem människor – 1,4 miljarder – lever på under 1,25$ om dagen
 • En och en halv miljard lever utan elektricitet
 • Två och en halv miljarder människor saknar toaletter
 • Nästan en miljard människor går hungriga varje dag
 • Växthusgaserna fortsätter att stiga och mer än en tredjedel av alla kända arter kan komma att utrotas om klimatförändringen tillåts fortskrida i sin nuvarande takt

Rio + 20 erbjuder oss en möjlighet att tänka globalt och agera lokalt för att trygga vår gemensamma framtid.

“Hållbar utveckling är inte ett alternative! Det är den enda vägen som tillåter mänskligheten att leva ett drägligt liv på denna enda planet. Rio +20 ger vår generation möjligheten att välja denna väg.” Sha Zukang, generalsekreterare för Rio + 20 –konferensen.

Vad?

Under Rio + 20 kommer världens länder att sträva till att:

 • Utstaka vägen för en övergång till grönare ekonomi samtidigt som man fokuserar på att utrota fattigdomen
 • Göra våra städer mer levnadsvänliga och mer effektiva
 • Utöka användningen av förnybara energikällor som minskar koldioxidutsläppen markant, och minskar såväl utomhus- som inomhusföroreningar samtidigt som de stimulerar ekonomisk tillväxt

Varför hållbar utveckling?

Hållbar utveckling sammanlänkar vikten av omsorgen för naturresursernas bärkraft med de sociala utmaningar mänskligheten måste konfronteras med. Hållbar utveckling är utveckling som möter dagens behov utan att riskera tillgängligheten av naturresurser för kommande generationer. Nyckelkonceptet är att grundbehoven, speciellt de mest fundamentala behoven för världens fattiga, bör ges prioritet.

Hållbar utveckling understryker vikten av en holistisk, jämlik och långsynt approach för beslutsfattandet på alla plan. Den understryker stark ekonomisk prestationsförmåga men även intra- och intergenerationell jämlikhet. Den vilar på integration och en balanserad omtanke gällande sociala, ekonomiska och miljömässiga mål.

Målen för hållbar utveckling

 • Integration av sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner i politikuppläggning på såväl internationell, regional och nationell nivå
 • Utbrett antagande av en integrerad, tvärsektorisk och deltagande approach till hållbar utveckling
 • Mätbara framsteg i förverkligandet av målen och riktlinjerna som utstakades i Johannesburgs toppmöte år 2002