Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för världens urfolk

10 augusti 2009

Världen urfolk – 370 miljoner människor i 70 länder – förvaltar områden som jordens rikaste i biologisk mångfald. De talar majoriteten av jordens språk och deras traditionella kunskap, kulturella mångfald och hållbara livsstilar är ovärderliga bidrag till värdens gemensamma arv.

År 2007 antog FN:s generalförsamling urfolksdeklarationen vilket var en historisk milstolpe i kampen för erkännandet av urfolkens mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. På nationell nivå har det även skett framsteg på senare år i form av lagstiftning och konstitutionella reformer och några regeringar har bett urfolken om ursäkt för de orättvisor de tvingats utstå.

Men urfolken hör fortfarande till de mest marginaliserade grupperna, de är oproportionerligt fattiga och saknar tillräcklig tillgång till utbildning. Många drabbas av diskriminering och rasism dagligen. Ofta begränsas deras möjligheter att använda sitt språk eller också är språket utrotningshotat och urfolkens landområden utnyttjas för gruvor och avskogning.

Urfolken tenderar även att lida av sämre hälsa på grund av fattigdom, undernäring, miljöförstöring och bristande hälsovård. Med detta i åtanke är temat för årets internationella dag, HIV/AIDS. Det är viktigt att urfolken har tillgång till nödvändig information och infrastruktur för att får en diagnos, behandling och skydd.

Det är framförallt de bristande framstegen gällande hälsovård som pekar på de städiga och djupa klyfta i många länder mellan erkännandet av urfolkens rättigheter och den verkliga situationen. På denna internationella dag uppmanar jag regeringar och det civila samhället att omedelbart agera för att överbygga denna klyfta i samarbete med urfolken.