16 maj: Internationella dagen för fredlig samlevnad

FOTO: Unsplash/ Sunyu

Efter förstörelsen under andra världskriget skapades FN för att rädda efterföljande generationer från att behöva leva under liknande krig i framtiden. Ett av FN:s mål är att uppnå internationellt samarbete för att lösa internationella problem, bland annat genom att främja och uppmuntra respekt för mänskliga rättigheter och för grundläggande frihet för alla, utan att skilja mellan ursprung, kön, språk eller religion.

Att leva tillsammans i fred handlar om att acceptera skillnader och att ha förmågan att lyssna, erkänna, respektera och uppskatta andra samt leva på ett fredligt sätt. Den 16:e maj förklarade FN:s generalförsamling som den Internationella dagen för fredlig samlevnad som ett medel för att regelbundet mobilisera det internationella samfundets ansträngningar. Dagen syftar till att upprätthålla önskan om att leva och agera tillsammans, förenade i mångfald, att bygga en hållbar värld av fred, solidaritet och harmoni.

Dagen uppmanar länderna att ytterligare främja fred och hållbar utveckling genom att uppmuntra förståelse och medkänsla bland individer.