Generalsekreterare Kofi Annans budskap på dagen för mänskliga rättigheter den 10 december 2005

Femtiosju år efter det att den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter förbjöd alla former av tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, förekommer tortyr fortfarande oacceptabelt ofta. Nyligen har vi kunnat bevittna en särskilt oroande trend, där länder hävdar att de är undantag för förbudet om tortyr, eftersom de lyder under egna nationella säkerhetsbestämmelser.

Låt oss vara tydliga: tortyr kan aldrig bli ett verktyg för att bekämpa terrorism, eftersom tortyr är ett terrorismens verktyg i sig själv.

Förbudet mot tortyr är väletablerat i internationell lag. Det är entydigt och ovillkorligt. Det är bindande för alla stater i alla länder under deras jurisdiktion eller kontroll. Det gäller under alla omständigheter, både i krigstid och när det är fred. Tortyr är inte heller tillåtet när det kallas något annat: grym och omänsklig behandling är oacceptabelt och olagligt, vilket namn det än har.

Stater måste hedra detta förbud och kraftigt bekämpa straffrihet för förövare. De som tänker ut eller auktoriserar någon form av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, och de som begår sådana handlingar, får inte gå ostraffade. Inte heller bör stater tolerera tortyr av en tredje part. Detta innebär att individer aldrig ska utlämnas till en annan stat om det finns risk för att dessa utsätts för tortyr där.

Det internationella samfundet måste agera kraftigt och enstämmigt mot tortyr i alla dess former. Jag uppmanar alla stater som ännu inte har ratificerat Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, samt frivilligprotokollet till tortyrkonventionen, att göra det. Och jag ber alla stater att låta FN:s särskilda rapportör om tortyr få obegränsad möjlighet till att besöka fångar. Det är ett viktigt skydd för dessa individer eftersom deras isolering gör dem särskilt såbara för övergrepp. Tillsammans måste vi göra oss till tolkar för såväl fångar som utsätts för övergrepp, som alla offer och de som har överlevt tortyr, och ge dem upprättelse.

Idag står mänskligheten inför allvarliga utmaningar. Terrorhoten är verkliga och överhängande. Ändå kan rädslan för terrorister aldrig berättiga att man antar deras metoder. Inte heller kan vi vara tillfreds med att grym och omänsklig bestraffning förekommer allt oftare. Det berör de mest sårbara personerna oproportionerligt: fängslade personer, politiskt maktlösa och de ekonomiskt eftersatta. Vi måste istället svara på detta gissel där det än förkommer, genom att på nytt bekräfta mänskighetens mest grundläggande värden.

Låt oss idag på dagen för mänskliga rättigheter lova att arbeta för vad som står i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter för att avskaffa tortyr från vår jord.