GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ INTERNATIONELLA DAGEN FÖR UTROTNING AV FATTIGDOM den 17 oktober 2005

Fattigdom krossar familjer, samhällen och länder. Det orsakar instabilitet och politisk oro och underblåser konflikter. I dag lider omkring 800 miljoner människor av kronisk hunger och undernäring. Varje dag dör 30 000 barn av orsaker som direkt kan relateras till fattigdom.

Dessa siffror visar på hur viktigt temat för årets internationella dag för utrotning av fattigdom är: ”Att nå Millenniemålen: stärka de allra fattigaste”. Temat understryker det faktum att fattigdom endast kan reduceras om vi når ut till de allra fattigaste, de som ofta står utanför utvecklingsprocessen. Bara genom partnerskap med dem, och genom åtgärder för att på bukt med orättvisor, kan vi avskaffa fattigdom i alla dess dimensioner.

Millenniedeklarationen och Millenniemålen som antogs av 189 stats- och regeringsöverhuvuden år 2000, representerar ett partnerskap mellan rika och fattiga länder för att bekämpa extrem fattigdom och uppnå en konkret, mätbar förbättring för miljontals män, kvinnor och barn över hela världen. Målen utgör ett centralt ramverk för att främja mänsklig utveckling; allt från att garantera grundläggande utbildning för alla barn till att minska antalet barn som dör eller mödrar som dör i barnsäng; från att begränsa spridningen av hiv/aids och andra stora sjukdomar till det övergripande målet med att halvera antalet människor som lever i extrem fattigdom och svält senast 2015.

I september 2005 möttes världens ledare återigen för att bekräfta ett enhälligt stöd både för Millenniemålen och för den större agendan för utveckling som har förhandlats fram på FN-konferenser och -toppmöten. Ledarna kom överens om att de under 2006 skulle anta omfattande nationella utvecklingsstrategier för att uppnå denna utvecklingsagenda. Utvecklade länder kom överens om att stödja åtgärder i utvecklingsländer genom ökat bistånd, genom att stödja avtal om bistånd för några av världens fattigaste länder och genom åtgärder för att garantera att handel kan främja ekonomisk tillväxt, sysselsättning och utveckling för alla.

Dessa löften representerar ett genombrott i kampen mot fattigdom. Det är löften som vi alla måste lova att omsätta till konkret handling, särskilt för världens fattigaste människor. Låt oss idag på årets internationella dag för utrotning av fattigdom lova att bygga vidare på den styrka som redan finns. Låt oss skapa partnerskap mellan rika och fattiga för att förbättra möjligheterna för alla människor att skapa sig en bättre tillvaro.