First we take Växjö…

Vaxjo Broar och Sandvik Foto Vaxjo kommun

Vaxjo Broar och Sandvik Foto Vaxjo kommun

November 2015 – …then we take Paris*? Växjö är kanske inte Sveriges största eller mest välkända stad, men då det gäller klimatförändring är staden sannerligen den mest ambitiösa.

Denna sydsvenska stad på 89 000 invånare är fast besluten att bli den första staden i världen utan fossila bränslen innan 2030. Om redan det beslutet är anmärkningsvärt, är det ännu mer imponerande att beslutet fattades år 1996.

Enligt Bo Frank, ordförande för Växjös kommunstyrelse, har konsensus rått mellan de olika partierna redan länge gällande klimatfrågan – och i verkligheten är alla partierna gröna.

bofrank resized“Javisst – redan 1991 gjordes en överenskommelse mellan alla partier att klimat och miljöfrågan var kommunens viktigaste fråga, och bad som är unikt i Växjö är att alla partier varit överens om klimatfrågan i över 25 års tid – och att kommunstyrelsens ordförande och kommunledningen själva lett kommunens hela miljöarbete. Med detta har vi visat att det är kommunens viktigaste fråga,” konstaterar Frank i en intervju med UNRICs nyhetsbrev.

Staden har inte legat på sina lagrar. Koldioxidutsläppen är bland de lägsta i Europa. ”Vi har minskat på utsläppen, och vi var den första kommunen i världen att fatta beslutet att bli en kommun utan fossila bränslen år 1996, och sedan dess har vi minskat på utsläppen med 50 %”, säger Frank.

Trots detta har den ekonomiska tillväxten varit robust: BNP har stigit med 90 % mellan 1993-2012.

Vaxjo Elbilar laddas Foto Vaxjo kommunKöpenhamn har nu gett sig in i loppet, fast besluten att bräcka Växjö och bli fritt från fossila bränslen redan innan 2025. Men enligt en artikel i tidningen The Guardian har Köpenhamn ännu en lång väg att gå i sin övergång mot grönare energi. Köpenhamn är en mycket större stad, och har en utsläppsnivå på 2,8 ton CO2 per capita jämfört med Växjös 2,4 ton.

Då det gäller värme och elektricitet är Växjö nästan fritt från fossila bränslen. Träavfall från skogarna runtomkring staden står för 90 % av stadens uppvärmning och en fjärdedel av dess elektricitet. Resten av elektricitetstillförseln sköts av lokal, småskalig vind-, sol- och biogasenergi, samt i viss mån import från det svenska energinätet.

Vaxjo Buss Foto Vaxjo kommun40 % av all mat i stadens skolor, institutioner och sjukhus är organisk, och vegetariskt serveras minst en gång i veckan. Alla stadens bussar går på biogas av stadens matavfall.

Enligt Frank är den största utmaningen att fortsätta på samma väg: “Den största utmaningen ligger i att minska på utsläppen från transporterna. Vi jobbar på det genom att satsa mer på bussar, cykelbanor, samt utmana städer och kommuner att gå över till fordon med förnybar energi.”

Frank kommer att delta aktivt i FN:s klimattoppmöte COP21 med lanseringen av ”Växjödeklarationen”, som uppmanar Sverige – och hela världen – att bli fritt från fossila bränslen.

Och vilka erfarenheter vill han dela med sig av i Paris?

“Mitt råd är att de politiska ledarna träffas, lär känna varandra, utvecklar en god personkemi och social sammanhållning – och att man sätter gemensamma mål och sedan bestämmer hur man ska ta sig dit.”

* Vi är roliga och hänvisar till Leonard Cohen

arton COP banner RESIZED